— Ka sa du?

Danh Thua (10) fra Vietnam spør på klingende bergensdialekt.

— Vanskelig å lære norsk? Neeei.

Han trekker på det.

— Det er litt vanskelig med sånn grammatikk, konstaterer Marek Piec (13) fra Polen.

De to er elever ved Nygård skole og går i henholdsvis femte og åttende klasse. Å gå på skole her er veldig bra, sier Marek.

Det er friminutt og skolegården fylles av lekende barn. Til sammen 234 elever går inn og ut av porten ved Nygård skole daglig. 112 flere enn på samme tid i fjor.

Kan stige enda mer

— Det er særlig Polen som øker. Til sammen har vi 56 polske barn, nesten en fordobling siden forrige skolestart. De utgjør nå den største gruppen, sier Berit Crisan, inspektør ved Nygård skole.

Den siste tiden har også andelen barn fra Litauen og Romania økt. Med andre ord er det arbeidsinnvandring til Bergen som har sørget for elevboomen.

— Men det er også mange barn fra Afrika, og vi har en stor arabisk og palestinsk gruppe, legger hun til.

Til sammen snakkes det opp mot 30 språk på skolen, og 20 morsmålslærere som snakker 19 ulike språk står for morsmålsundervisningen.

Alle barn som kommer som innvandrere eller flyktninger til Bergen får tilbud om å gå et år ved Nygård før de flyttes over til vanlig norsk skole. De aller fleste takker ja til tilbudet.

— Hvis elevandelen øker utover skoleåret på lik linje med det vi har sett tidligere vil vi ha 260 elever ved årsskiftet, sier Crisan.

Rektor regner med å kunne takle elevøkningen.

— Selvfølgelig kjenner vi at trykket er større, men vi som jobber her er flink til å tilpasse oss. Det er ikke slik at vi kan gå inn i folkeregisteret for å se hvor store årskullene blir. Her kan elevtallet skifte omtrent fra dag til dag, sier Grete Solvi, rektor ved Nygård skole.

Hun legger også til at samarbeidet med kommunen fungerer meget bra.

— Vi har fått tilbud administrasjonen i Bergen kommune om at vi kan få disponere ekstra rom ved behov.

Verdenssituasjon avgjør

Det er ikke første gang Nygård skole har høyt elevtall. Da krigen i Bosnia var på sitt verste, mot midten av 90-tallet hadde Nygård skole over 300 elever på barnetrinnet.

— Mens høsten 2004 og høsten 2005 var det under 100 elever ved skolestart, sier Solvi.

— Med andre ord svinger det veldig, og verdenssituasjonen kan avgjøre hvor høyt elevtallet er, legger inspektør Crisan til.

Det var nettopp arbeid som gjorde at Mareks familie kom til Bergen.

— Min far kjører stor bil. Vi kom hit fordi han fikk jobb, forklarer han.

De to guttene har allerede vært elever ved Nygård i et halvt år.

Med tiden skal Danh begynne på Minde skole, Marek er ikke helt sikker.

— Vi bor på Laksevåg men skal kanskje flytte.

Han tror det kan bli litt vanskelig å begynne på en skole der mange snakker mye bedre norsk enn han selv.

— Her er det mange fra Polen. I min klasse er vi fire.

Ørjan Deisz