KARI PEDERSEN JAN I. ELIASSEN kari.pedersen@bergens-tidende.no

Parkeringsselskapet lanserer nå planer om fire nye boligsone-anlegg: * Et fjellanlegg under eller ved Skansedammen.* Parkering i det tomme bygget som tidligere huset Bergen Kjøtt i Skuteviken.* Parkering i tilfluktsrommet i St. Jørgens gate* Et parkeringsanlegg under Puddefjordsbroen på Møhlenpris. Forrige uke passerte saken byrådet som innstilte på at Parkeringsselskapet får bruke pengene som trengs for å detaljplanlegge de fire anleggene.I tillegg kommer parkering i det tillyste Vitalitetssenteret på Møhlenpris. Stillstand i 10 år Nesten 20 år er gått siden bystyret vedtok å innføre en ordning med boligsoneparkering. Beboere og næringsdrivende i og rundt sentrum har siden betalt en månedlig avgift for å stå utenfor egen dør. De første årene ble det bygget jamt og trutt med boligsoneanlegg. Så i 1990 var det bråstopp helt til beboerne på Nordnes fikk Nordnesgarasjen i 1999.I dag står det 37 ubrukte millioner på fond. Nye 5,5 millioner kommer inn hvert år. Nå er boligsoneordningen sprengt. I sentrum (sone1), for eksempel, var det for tre år siden solgt 469 kort til 219 parkeringsplasser.Siden er det blitt stadig flere om stadig færre plasser. Parkeringsselskapet snakker nå om underdekning alle steder unntatt på Nygårdshøyden (sone to og tre). Ekstraskatt? — Er det da rart at sentrumsbeboere føler boligsoneavgiften som en ekstraskatt? Spørsmålet går til Roald Stigum Olsen (H), styreleder i Bergen Parkeringsselskap.- Så lenge beboerne bare betaler inn og ikke ser noe igjen for pengene, kan jeg forstå at de reagerer på ordningen, sier Stigum Olsen. - Og gjennom 90-tallet skjedde det svært lite med beboerparkeringen? - Nei, vi har åpenbart ikke hatt rette fokus på å gi noe tilbake for boligsoneavgiften, medgir styreformannen - og skynder seg å legge til at ordningen er ment som og er en service for beboerne, ingen ekstraskatt. Den dagen beboerne får plass i et parkeringsanlegg slipper de dessuten svært billig fra det, mener styreformannen. 350 kroner måneden er mindre enn hva det koster en villaeier å reise sin egen garasje, holde den varm og vedlikeholde den, sier Stigum Olsen. Utvide sonene Så snart bystyret har velsignet de nye P-hus-planene, starter arbeidet med detaljplanleggingen. Deretter må eventuelle reguleringsendringer behandles politisk. Likevel håper styreformannen på byggestart om et års tid.Neste steg bør bli å utvide boligsonene, mener styreformannen i Parkeringsselskapet. - Etter min mening skriker forholdene på boligsone-parkering i flere sentrumsnære strøk. På Kronstad er det kaotisk, likedan deler av Løvstakk-siden og områder i Fjellsiden, sier Stigum Olsen.

fakta/boligsoneparkering *Ordningen med boligsoneparkering ble vedtatt innført av bystyret i 1984. Den gang kostet det 50 kroner i måneden for beboere og 400 kroner for næringsdrivende å parkere i boligsonene. I dag er prisen 110 kroner for beboere og 450 for næringsdrivende.*Følgende anlegg med totalt 393 boligsoneplasser er bygget: (antall plasser i parentes) 1987: Birkebeinergaten (164) 1988: P-hus Nye Sandviksveien (62) 1989: P-hus Engen (39) 1990: P-hus Prof. Dahls gate (46) 1999: Nordnesgarasjen (82) *Boligsonefondet vokser nå med 5,5 årlig og er på 37 millioner. *Bortsett fra i sone to og tre (Nygårdshøyden) er det for få parkeringsplasser i forhold til antallet boligsonekort som er utstedt.