Blant de fem konkurrerende forslagene var det Oslo-firmaet Kristin Jarmund Arkitekter as som ble juryens favoritt.

Juryen uttaler at vinnerutkastet er et godt utgangspunkt for videre planlegging av prosjektet, at det har høye arkitektoniske kvaliteter, at det er godt tilpasset omgivelsene og at det vil gi gode forhold for tannlegeundervisningen.

En enstemmig jury fremhever også at bygget har en funksjonell og logisk oppbygging, og at byggets plassering også gir mest mulig «luft» til omgivelsene og gode utendørsplasser.

Bakgrunnen for prosjektkonkurransen om nytt odontologibygg er at klinikkbygget fra 1962 er for lite til å romme dagens aktiviteter. Den er også lite hensiktsmessig innredet og begrenser fakultetets muligheter til å tilfredsstille stadig økende krav til virksomheten. Det er dessuten problematisk å ta i bruk og undervise i nye teknikker, materialer og utstyr.

Det er Statsbygg som har gjennomført konkurransen og nybygget kommer på den gamle PKI-tomten på Årstadvollen.

VINNEREN: Forslaget «Jaws 5» vant plan- og designkonkurransen om nytt bygg for Det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.<p/> ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG