Kontrakten vil starte i november 2003 og har en verdi på cirka 28 millioner kroner.

Odfjell Drilling AS har også mottatt et såkalt «Letter of Award» fra BP i Aberdeen for produksjonsboring med den halvt nedsenkbare boreplattformen «De-epsea Bergen» på feltet Rhum Asset i lisens P198 på engelsk sokkel.

Kontrakten har en varighet på 12 måneder. Den er verdt cirka 30 millioner kroner.

Rhumfeltutbyggingen er et samarbeidsprosjekt mellom BP Exploration Opera-ting Company Limited og Iranian Oil Company (UK) Ltd.