— Det er fortvilende, sukker Liv Røssland (Frp), byråd for finans, eiendom og eierskap.

— Du sukker.

— Ja, jeg gjør det. Fordi det er fortvilende. Vi endret fra å rehabilitere eksisterende skolebygg og gikk for å bygge nytt. Nå viser det seg at vi må ha en ny reguleringsprosess på byggehøyden, forklarer Røssland.

Bygget er planlangt 1,5-2 meter for høyt i forhold til kommunedelplanens bestemmelser. Naboklagene på byggehøyden har ført frem. Dermed må det foretas en reguleringsendring som forsinker byggestarten med rundt fire måneder.

På spørsmål om ikke det burde vært forutsett og byggets høyde planlagt i henhold til kommunens eget planverk, svarer Røssland.

— Vi burde jo absolutt ha sett det. Dette er nok noe som ikke har fått nok oppmerksomhet. Det er klart at vi helst skulle sett at dette var gjort.

I tillegg til forsinkelsene som følge av bygghøyden, kommer to ekstra måneders forsinkelser, fordi oppveksttunet med barnehage og skole, skal bygges som passivhus (som gir lavt energibehov). Den avgjørelsen ble tatt i desember i fjor. Endringen av prosjektet til passivhusstandard krever omprosjektering. Det er det som fører til forsinkelsene.

Opprinnelig var fremdriftsplanen at det nye Nattland oppveksttun skulle stå ferdig til skolestart 2015. Arbeidet med å omprosjektere og omregulere kan føre til at oppveksttunet ikke står klar før ved årsskiftet 2015/2016.

— Jeg forstår at foreldre, elever og lærere blir frustrerte og oppgitt, sier Liv Røssland.

— Men jeg kan forsikre at vi jobber på for fullt. Vi venter ikke. Vi prosjekterer videre og jobber parallelt, sånn at eventuelt kan ta inn noe når vi kommer i gang.

For noe tid siden kunne BT fortelle at Møhlenpris skole trolig er forsinket, allerede før byggearbeidet er i gang. Nattland skole er allerede forsinket flere ganger.

Har du byrådets uriaspost, Liv Røssland?

— Jo, men når jobben blir tøff går de tøffe på jobb. Dette må håndteres uansett hvem som har jobben. Alle i kommunen som jobber med dette, arbeider hardt og målrettet for å få det til.