Fylkesmannen fremmer nemlig innsigelse mot reguleringsplanen for Fløyen., som er til behandling i Bergen kommune. Det betyr i realiteten at bygget ikke kan bygges som planlagt.

Fylkesmannen mener planen strider mot gjeldende kommuneplan og vil gi for omfattende inngrep i verdifullt byfjellsområde.

«Glassmonster»

Fløibanen har ønsket seg flere aktiviteter ved øvre stasjon, og vil bruke 90 millioner kroner på et opplevelsessenter i glass og tre på høyden bak stasjonsbygget.

Senteret har vært omstridt, og ble blant annet kalt «Glassmonsteret på Fløyen» i et leserinnlegg i BT.

Fylkesmannens miljøvernavdeling uttaler seg noe mer diplomatisk, men levner ingen tvil om konklusjonen:

«Selve omfanget på nybygget og plassering i terrenget medfører store negative konsekvenser for natur og landskap», skriver Fylkesmannen, og peker på at Fløyen ved siden av Ulriken er det mest sentrale landskapselement i Bergen.

«Ivaretakelse av dette verdifulle landskapselementet er viktig og bør (...) ha prioritet fremfor andre interesser», heter det.

Knuser planene

Planene medfører utsprengning av knausen bak øvre stasjon, og Fløibanen ønsker å sette opp et midlertidig steinknuseverk og deponere massene på Fløysletten. Det skal bidra til å gjøre dagens myrområde tørrere.

Også dette sier Fylkesmannen blankt nei til. «Å plassere flere tusen kubikk stein på sletten (...) virker overdimensjonert», skriver etaten, og legger til at et midlertidig steinknuseverk er i strid med formålet som LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv).

Fylkesmannen er dessuten skeptisk til at det er tegnet inn en helikopterlandingsplass sør for Fløirestauranten. Etaten presiserer at den i så fall kun må kunne brukes ved akutte nødstilfeller.

Flytter kanskje bygget

Daglig leder Trond Amland i Fløibanen er skuffet over Fylkesmannens innsigelse, og innser at det betyr at Fløibanen må endre planene.

— I første omgang må vi ha et møte med Fylkesmannens miljøavdeling for å se hva som kan gjøres for å imøtekomme dem. Jeg mener det må være mulig å komme til enighet, sier Amland.

— Vil dere i så fall åpne for å flytte bygget til et annet sted, slik at det blir mindre synlig fra sentrum?

— Det er for tidlig å si. Eiendomsgrensene gjør jo at det er et begrenset område vi kan flytte det innen. Kanskje kan vi gjøre det litt mindre, jeg vet ikke.

Vil ha støtte i folket

Kommunen skal si sin mening om reguleringsplanen senere. Deretter vil eventuelt selve byggesaken behandles. Men innsigelse fra Fylkesmannen er et varsel om at statens folk uansett vil stanse planen som den er i dag.

— Planen er på høring, og vi var forberedt på både positive og negative reaksjoner. Uansett ønsker ikke vi å presse igjennom noe. Dette skal jo være en positiv ting for byen. Da må vi ha et bygg som er godt likt av bergenserne, sier Amland.

Også styreleder Ida Bjerke Olsen i Fløibanen er skuffet. Hun er på ferie, og var ikke informert om innsigelsen.

— Dette var overraskende. Men vi må bare jobbe videre, er hennes kommentar.

Hva mener du om Fløyen-planene? Legg inn dine kommentarer under!

gk885