• Det er så fantastisk. Endelig slipper vi å være livredd for ungene når vi går på tur, sier Marianne Sundsbakk i Åsane Gårds- og Friluftsbarnehage på Hjortland.

ØIVIND ASK

Bilveien innover mot Hjortland har alltid vært et mye brukt turområde, men det kan bli problemer når biler og folk skal dele på den samme smale asfalten.

Nå er det endelig løst, selv om det tok syv år fra saken ble behandlet første gangen. For to år siden kom Bergen kommune til enighet med grunneierne i området, og nå er turveien ferdig. Herligheten snor seg flott innover dalen, med svinger og småbakker glir den nydelig inn i landskapet, i trygg avstand fra biler og motorstøy.

— Her er ikke brukt dynamitt, vi har bare drenert, jevnet til og fylt grus på fiberduk, forteller parksjef Sissel Lerum i Grønn etat.

Flerbruksvei

Stien skal brukes av turgåere, syklende, ridende og grunneiere.

— Uten deres positive innstilling hadde dette ikke blitt noe av, forteller Sissel Lerum. Til vederlag har grunneierne tillatelse til å bruke bil på veien. Sånn får de mye enklere tilgang til egen skog for vedhogst.

— Dere er ikke redd for at det skal bli konflikter mellom gående og ridende?

— Vi tror det skal gå greit, for vi har vært i en god dialog med ridesentrene og er blitt enige om bruksregler, sier parksjefen.

1.970.000 kroner har veien kostet. Det ble opprinnelig budsjettert med 1.320.000, men det viste seg nødvendig med en tilleggsbevilgning på 650.000. Dette beløpet ble overført fra en separat ridesti inne på Hjortland, som må utsettes på ubestemt tid.

Nye prosjekter i Åsane

Men turveien er likevel ikke helt ferdig. De første 200-300 meterne fra krysset ved Haukedal transport og innover Hjortlandsdalen må folk fortsatt bruke bilveien. Årsaken er at grunneieren nektet å delta.

Byråd Lisbeth Iversen forteller at kommunen har flere prosjekter under planlegging. To av dem er gangvei mellom Vikaleitet og Haukåsveien, og turvei mellom Ulsetstemma og Toppe. Planen er også å ferdiggjøre postveien oppe på fjellet mellom Mellingen og Falkanger. Det trengs også parkeringsplass på Bogetveit.

— Alt dette er veldig viktige prosjekter som vi satser på de nærmeste årene, sier Lisbeth Iversen.

— I tillegg ser vi på en del manglende små stubber som kan gi stor fordel for brukerne, sier hun.