Det var en ydmyk og takknemlig rektor på Hordvik skole, Randi Eimstad, som torsdag kunne erklære det nye tilbygget på skolen for offisielt åpnet.

– Det er blitt dyrere enn forventet, og det har tatt lang tid, men nå er vi endelig i mål, sa hun.

En fullsatt sal på Hordvik skole feiret torsdag formiddag at det nye tilbygget endelig står ferdig. Det vil si; Det er fortsatt litt utstyr som må på plass, og et par småting som må gjøres. Rektor Randi Eimstad lot imidlertid ikke det legge noen demper på festen.

Det nye bygget, som nå står nesten ferdig, var i utgangspunktet beregnet til å koste 10 millioner kroner. Den endelige prislappen havnet imidlertid på om lag 20,5 millioner.

Forsinket

Nybygget, som nå har gjort Hordvik skole om lag 30 prosent større i areal, skulle egentlig stått ferdig før sommeren, men arbeidet har drøyet til seinhøsten.

Nøkkelen til bygget ble overlevert fra byggherre Dagfinn Øvrebotn til oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit, som gratulerte skolen med det nye bygget, som han beskrev som et viktig steg fremover for skolen.

– Vi har fått en ny læreplan å forholde oss til, som krever mer, ikke bare av lærere, men også av skolebygningene. Dette bygget gjør det lettere å følge denne læreplanen. Dere har et bygg der kan kose dere med fag som musikk og drama med ordentlig utstyr og plass. Jeg vil gratulere dere så mye, sa han til elevene og lærerne, som ga byråden en ordentlig applaus.

Skryt til elevene

Tradisjonen tro, brakte også byråden med seg en gave fra Bergen kommune til skolen. Og i tradisjonens ånd, var gaven to malerier til å pynte opp nybygget med.

Etter gaveseansen var tiden kommet for overrekkelse av nøkkelen, fra Bergen kommune til rektor ved Hordvik Skole, Randi Eimstad. Hun benyttet anledningen til å takke for den tålmodigheten som er blitt vist under byggeperioden, både fra elever, lærere og foreldre.

– Vi er veldig glad for at dette nå er over. Perioden har vært veldig spesiell, og vi skal ikke si at det har vært bare negativt å være her når byggingen har pågått. Jeg vet at elevene har hatt stor glede av å være rundt arbeiderne som har vært her. De har faktisk lært mye av dem, og de er blitt kjent med dem. Elevene på skolen skal ha en stor takk for tålmodigheten, og for at de har vært så flinke å respektere hvor det har vært lov til å ferdes, og hvor det ikke har vært lov. Dere har vært kjempeflinke, sa hun.

ANDREAS ISAKSEN
ANDREAS ISAKSEN
ANDREAS ISAKSEN