Nybygget ligger på baksiden av nåværende lokaler, og koster rundt 14 millioner kroner. Rundt 600 studerer ved NLA, og skolen har ca. 60 ansatte.

Ved etableringen tilbød skolen kristendomskunnskap.

I dag har studiestedet en rekke andre fagtilbud, blant annet pedagogikk, interkulturell forståelse og menighetspedagogikk.