På landsbasis økte soningskøen med hele 27 prosent det siste kvartalet i 2001. Totalt ventet da 2057 dømte personer på å få sone. I Kriminalomsorgens avdeling vest (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) er økningen på 12,5 prosent siste kvartal.

— Presset er litt mindre på Vestlandet enn østpå, men spesielt i Bergen møter vi til gjengjeld den vanskelige varetektssituasjonen for fullt, sier ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen i Justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling.

Ett nytt fengsel ikke nok

Avdelingen har foran regjeringens budsjettforhandlinger fått i oppgave å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å fjerne soningskøene.

— Utvidelse av Bergen fengsel eller et nytt fengsel i regionen er et av tiltakene vi diskuterer, sier Lund-Isaksen.

Direktør Ketil Evjen i Bergen fengsel er enig med ekspedisjonssjefen i at fengselskapasiteten må økes. Han mener en utbygging vil være tilstrekkelig.

— Vårt forslag er to tilbygg - en ny varetektsavdeling og en ny domsavdeling. Det skulle dekke inn det meste i vår region, og vil koste bare halvparten av et nybygg, hevder Evjen.

Må bygge utenfor murene

Det er bare tre år siden forrige gang Bergen fengsel fikk et tilbygg. Evjen erkjenner at det kan bli vanskelig å få plass til enda flere nybygg innenfor de eksisterende murene.

— Trolig blir løsningen å bygge på utsiden med en ringmur rundt de nye avdelingene. Hvis ikke kan det bli vanskelig å holde full kapasitet under utbyggingen, sier Evjen.

UTENFOR DAGENS MURER: Det kan bli vanskelig å få plass til enda flere nybygg innenfor de eksisterende murene til Bergen fengsel. Løsningen er trolig å bygge på utsiden. ARKIVFOTO: KNUT STRAND