Kjøremønsteret på Nyborg i Åsane nord i Bergen ble endret fredag morgen. Nyborgbrua er nå åpnet.

Køene på motorveien og inn fra sideveiene mot krysset skal dermed bli kraftig redusert.

Trafikken gled godt i morgenrushet, men den virkelige testen kommer til ettermiddagen. Køene er oftest verst da.

— Det har gått bra så langt, og det er stor trafikk over broen. Folk må kjøre forsiktig, for selv om vi har åpnet, er det er fortsatt en del arbeid i kantene rundt rundkjøringene. Det er også en del skilting som gjenstår, sier prosjektleder Steinar Eide i Statens vegvesen til bt.no.De går nå i gang med arbeidet med å bygge rampene ferdig. Dermed kan for eksempel folk som kommer sørfra på motorveien og skal til Nyborg/Flaktveit kjøre opp til høyre. Nå må de endre kjøremønster og svinge av til venstre i rundkjøringen og opp over Nyborgbrua.

Er du fornøyd med omleggingen?

MÅ SVINGE MOTSATT: Omleggingen skapte litt forvirring for bilister som kommer sørfra og er vant til å svinge til høyre mot Nyborg.
BJØRN ERIK LARSEN