Det er stor anleggsaktivitet ved Ikea-krysset på Nyborg i Åsane. Stadig har vi møtt nye midlertidige rundkjøringer og kyrete svinger.

Når blir Nyborgbroen ferdig, egentlig?

— Det skjer i første halvdel av november. Det blir helt sikkert andre tider for bilister i Åsane når vi åpner tverrsambandet med Nyborgbroen, sier prosjektleder Steinar Eide i Statens vegvesen til bt.no.

- Hva er det som gjenstår før det kan åpnes?

— Det skal mellom annet støpes midtdelere på broen og legges et lag asfalt til på veiene.

Ny rundkjøring og kollektivfelt

Sammen med Nyborgbroen kommer det også en ny rundkjøring på østsiden av broen. Påkjøringsfeltet fra sør til denne rundkjøringen vil bli åpnet straks det er ferdig.

— I tillegg kommer det en ny rundkjøring der veien fra Gullgruven kommer ut i Liamyrane. Fra denne rundkjøringen og bort til rundkjøringen ved Megaflis/Industrihuset, blir det laget ett nytt kollektivfelt, sier Eide.

Kollektivfeltet blir på siden mot Liavatnet, der Tide hadde sitt anlegg.

Bro over Vågsbotn

I statsbudsjettet ble det bevilget penger til en løsning på trafikkproblemene ved Vågsbotn. Arbeidet her blir lagt på anbud i november.

— Det blir en bro over rundkjøringen i Vågsbotn. Der skal trafikken nordover mot E39 Steinestøvegen gå. De som kommer nordfra gjennom den nye Eikåstunnelen, vil som i dag kjøre inn i filterfeltet. Det meste av trafikken fra nord vil dermed gå utenom rundkjøringen, sier Eide.

Ferdig før planen?

Eide sier at arbeidet med Nyborgbroen etter entreprenørens fremdriftsplan, skulle vært ferdig til nyttår. Åpningen er derfor seks uker foran skjema.

- Betyr det at hele prosjektet er ferdig før tiden. Og at IKEA kanskje kan åpne før planlagt?

— Det er mange forhold som spiller inn for når hele prosjektet er ferdig. Mellom annet vær og temperaturer i vinter. Selve veisystemet vil nok bli klart før planen, men det er mye arbeid som skal gjøres som trafikantene ikke ser. For eksempel gangveier, grøntarealer, siste slipedekket på asfalten og støping veikanter, forklarer Eide.

Hva mener du om trafikkløsningene i Åsane?

Si din mening i kommentarfeltet under!

NY RUNDKJØRING: I tilknytning til Nyborgbrua er denne rundkjøringen nå snart klar. To hundre meter øst for denne kommer en ny rundkjøring til.
BJØRN ERIK LARSEN