Hva er Taekwon-Do ?

Taekwon-Do kommer opprinnelig fra Korea, og navnet "Taekwon-Do" betyr "fot — og håndkunst". NTN TaeKwon-do har over 6000 medlemmer i Norge og er den kampsporten som har hatt størst økning i antall medlemmer siste årene.

Trening med fart og smil

NTN Taekwon-Do er en allsidig form for trening hvor hele kroppen blir brukt. Alle muskler blir bøyd og tøyd, også smilemusklene!

Treningen er både morsom og interessant, og du trenger ingen forkunnskaper. Kvalifiserte instruktører underviser og hjelper deg på hver trening. Treningen er tilpasset dine forutsetninger, så hos oss blir du ikke "benkesliter".

Barn og Taekwon-Do

Ved trening av Taekwon-Do bygges selvtilliten opp. Usikre og forsiktige barn blir tryggere på seg selv og får en sterkere utstråling. De lærer å ta ansvar for egne handlinger og å tørre å ta egne valg. Mange opplever bedre resultater på skolen, økt konsentrasjonsevne, kontroll over egen aggresjon og bedre motorikk som resultat av Taekwon-Do trening.

Gode verdier og holdninger

I Taekwon-Do er det klare og tydelige regler for hva som er lov og ikke lov. Disiplin (med et smil) er viktig. Dette gjør at man blir tryggere på seg selv og andre. Disiplinen har også den effekt at konsentrasjonen blir bedre. I Taekwon-Do lærer barna betydningen av de fem grunnprinsippene våre: høflighet, ærlighet, iherdighet, selvkontroll og ukuelig ånd. Barna lærer god oppførsel og forskjellen på rett og galt.

Vi legger vekt på kvalitet, trygghet og etikk!

Prøv gratis i 2 uker!

Vi har trening på Lyshovden Skole mandager 17.00 - 18.00 for barn i alderen 7-13 år.

For mer info om klubben:

www.btkd.no eller ring Mona på tlf: 920 37 189