— Vi kom på ferdigbefaring til en barnehage som ganske enkelt ikke er ferdig, sier avdelingsleder Sonja Skotheim ved helsevernetaten i Bergen kommune.

En av landets aller størte barnehager tok imot de første ungene i romjulen - en uke etter planen. Innendørs var det i dag full drift, men utendørs var manglene store, forteller Skotheim.

Kniver og sager

— Utelekplassen bærer preg av å være et anleggsområde. Det pågikk gravearbeid med gravemaskin og bygningsarbeid tett innpå lekende barn. Delvis monterte lekeapparater var sperret bare med tau. Rundt på bakken lå det kniver, sager og andre farlige gjenstander. Stillas sto usikret.

Heller ikke er atkomsten god nok, mener helsevernetaten. Parkeringsplassen er for liten, mangler belysning og er for dårlig merket. Innkjørselen er felles med Rå skole.

Befaringen var onsdag ettermiddag. Kommunens utsendte varslet da barnehagens ledelse at det var aktuelt å stenge hvis ikke manglene ble rettet opp. Torsdag morgen var helsevernetaten på pletten igjen.

- Fare for ulykker

— Da satt vi en stund og observerte forholdene på parkeringsplassen. Etter vår mening er der stor fare for ulykker både for barnehagebarn og barn som skal på skolen, sier Skotheim.

I ettermiddag kom stengingsvedtaket som er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. Populært kalt barnas arbeidsmiljølov.

Ifølge Skotheim har kommunen aldri tidligere stengt en hel barnehage på denne måten.

- Sette alle kluter til

Kenneth Heggøy, styrerassistent i Rå barnehage, forteller til bt.no at ledelsen har brukt ettermiddagen på å informere ansatte og berørte familier.

— Hvordan reagerer barnas foreldre?

— Overfor oss viser de stor forståelse. Vår holdning nå er at vi skal settte alle kluter til for å få alt opp og gå så snart som mulig, sier Heggøy.