Kystverket er oppdragsgiver for denne utredningen. Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket sier til Bergens Tidende at det ikke blir tatt noen avgjørelse om akterskipets skjebne før denne risikoen er avklart.

— Kystverket har fornyet pålegget til forsikringsselskapet Gard om at vraket skal heves. Men Gard har kommet med innvendinger mot kravet om heving fordi hevingen vil bli så kostbar at det vil overstige begrensningsbeløpet, sier Sletner.

Forsikringsselskapet Gard har en begrensning på 240 millioner kroner til dekning av utgifter i etterkant av «Server»-forliset. Det skal dekke utgiftene til redningsaksjonen og opprenskning av oljesølet.

Vraket ligger på 40 meters dyp nær land i et farvann med mange skjær og grunner like utenfor Hellesøy fyr på Fedje. Vraket inneholder ikke olje eller andre forurensningskilder.

Overfor BT er det antydet at hevingen av akterskipet kan komme til å koste 100 til 150 millioner kroner. Utgiftene til oljerensingen kommer opp i ca. 70 millioner kroner.

— I følge norsk lov skal det foretas en kost/nytte-vurdering i saker som handler om tiltak mot miljøforurensning, sier Sletner. - Det betyr at utgiftene med tiltak skal stå i rimelig forhold til den forurensningsfaren som fjernes. Hvis fylkesmannens utredning konkluderer med akterskipet av «Server» ikke utgjør en miljørisiko, må vi vurdere om vi skal godta at vraket blir liggende, sier Sletner.

Bergens Tidende (Arkiv)