Dette blir en av de viktigste ambisjonene i neste stortingsperiode, dersom Kristelig Folkeparti fortsatt får styre. Partiets nestleder, statsråd Knut Arild Hareide, er heller ikke i tvil om realismen i dette, for «vi vil nok uansett sitte på vippen», som han ordlegger seg i samtale med Bergens Tidende.

I formiddag kommer han som leder av programkomiteen til Bergen for å presentere det nye partiprogrammet. Vanligvis skjer slike begivenheter i hovedstaden, men KrF har blinket ut Nesttun Eldresenter som åsted når «pakken» skal åpnes.

— Samtidig med at antallet regioner må bli atskillig færre enn det tallet vi i dag har på fylker og fylkeskommuner, skal vi sørge for at de folkevalgte på regionalt nivå får atskillig flere oppgaver å stelle med enn de har i dagens fylkesting, forsikrer Hareide.

Fortsatt statlige sykehus

Han nevner at det spesielt innen helsesektoren ligger godt til å rette for å overføre oppgaver som i dag er statlige. Samtidig rygger han tilbake for å slå kontra når det gjelder sykehusreformen som bare er noen få år gammel. I motsetning til Senterpartiet, som vil tilbake til den gamle ordningen med fylkeskommunal styring, vil Hareide og KrF vente og se tiden an.

— Hvor stor skal vestlandsregionen være?

— Jeg vil vokte meg for å trekke en klar grense i nord og i sør. Det må utredes videre, men én ting er helt opplagt: Bergen må bli sentrum!

Også økt kontantstøtte

KrF ønsker også å utvide både kontantstøtten og støtten ved adopsjon betraktelig. Hareide forteller at kontantstøtten skal økes fra 3650 kroner måneden til ca. 4400 kroner.

Den økonomiske støtten ved adopsjon blir også merkbart forbedret, hvis KrF får sin vilje etter valget i høst. Adopsjonsstøtten øker fra ca. 15.000 kroner til ca. 58.000 kroner (1 G).

Også pappapermisjonen skal økes til ti uker, ikke på bekostning av morspermisjonen, men ved å forlenge den totale permisjonstiden.