Preika starta skjærtorsdag og var ikkje over før natt til andre påskedag. På den tida vart heile Bibelen lesen, og totalt tok 149 personar del i høgtlesinga.

Høgmessa varte ikkje mindre enn 89 timar og 25 minutt, og det har altså no fått status som verdsrekord.

GODKJEND REKORD: Sokneprest Olaf Sigurd Gundersen har satt verdnsrekord i gutdsteneste...
ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH