Det melder Kystradioen.

I forbindelse med høringen av vegkontorets planprogram for Sotrasambandet vil regionrådet få vurdert konsekvensene av en mulig firefeltsveg mellom Straume og Kolltveit.

Varaordfører i Fjell, Espen Villanger, er enig i regionrådes uro for en deling av området. Han mener at ett av alternativene til ny fastlandsforbindelse vil splitte opp området ved Straume og Bildøy.