I forbindelse med utbygging av Ringveg Vest vil Statens vegvesen fra mandag 22. januar 2007 legge om deler av Ytrebygdsvegen i Dolvik. For å kunne starte på arbeidet med tunnelen er det nødvendig å fjerne deler av veien i området der tunnelen skal gå inn.

— Dette er ikke en omfattende veiomlegging. Det som skal skje er at trafikken vil bli lagt ut på en midlertidig fylling forbi tunnelpåhugget, sier byggeleder for tunnelen, John Ove Bjørge, i en pressemelding.

I oktober 2006 ble krysset i Dolvik erstattet med en trearms rundkjøring. Den midlertidige omlagte veien vil føre trafikantene inn i den allerede etablerte rundkjøringen. Veien er bygd som tofeltsvei med egen gang- og sykkelvei.

Den midlertidige veien vil være i bruk til neste veiomlegging i Dolvik skjer mot slutten av året.

NY VEI: Slik blir det nye kjøremønsteret i Dolvik. Trykk på knappen over bildet for å se kartet i større versjon.