På 1980— og 1990-tallet gikk det en het politisk debatt om åsen mellom Tveitevatnet og Storetveit kirke I 1991 vant beboerne i området en stor seier, da Miljøverndepartementet satte foten ned for boligbygging på Storetveitåsen.

Etter det snudde politikerne i Bergen, og i 1997 vedtok bystyret enstemmig at Storetveitåsen skulle bli friluftsområde.

I mars 2003 satte det Ap-dominerte byrådet kommuneadvokaten til å innløse området, men i januar 2004 stoppet byrådsleder Monica Mæland innløsningssaken.

— Jeg syntes det var absurd å bruke penger på ekspropriering, når vi måtte kutte blant annet i skolen, sier Mæland, og lar det skinne gjennom at hun støtter eiendomsselskapet Linstows ønske om å bygge ut deler av åsen:

— Mitt utgangspunkt var det disse grunneierne sa: At de tenkte seg en situasjon der de bygger noe i randsonene mot at de gir kommunen det grøntområdet som er viktig for oss - åsen og stiene, seier hun.

Varsler oppgjør i bystyret

Verken det øverste politiske organ i Bergen, bystyret, eller komité for miljø og byutvikling, er blitt informert om Mæland beslutning.

Mæland vedgår at det heller ikke er blitt gjort noe vedtak i byrådet, men mener hun orienterte byrådet muntlig.

Formelt har Mæland sitt på det tørre. Som som byrådsleder har hun instruksjonsmyndighet over kommuneadvokaten.

Likevel høster Mæland kritikk for fremgangsmåten, langt inn i egne rekker.

— Jeg er overrasket over at byrådslederen i denne saken ikke har funnet det hensiktsmessig å informere bystyret om det som er skjedd, sier varaordfører og gruppeleder for KrF i bystyret, Kristian Helland.

Tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er enig med Helland i at bystyret burde blitt informert, men er mindre forsiktig i ordvalget:

— Hun har stoppet innløsningsprosessen, og gått i dialog med utbyggerne. Det er historieløst og vitner om mangel på respekt for tidligere bystyrevedtak, og for den lange prosessen som gikk helt til departementet. Det er riktig at byrådsleder har mye makt, men den stopper et visst sted, sier hun.

Pengesterk grunneier

Grunneieren, selskapet Linstow Eiendom AS, satte straks i gang å omregulere Storetveitåsen. Ifølge arkitekt Eilif Bjørge vil utbyggerne ha klar en reguleringsplan til pinse.

Velforeningen Storetveit Nord er kraftig provosert over at området de trodde var sikret som friluftsområde, nå ser ut til å bli utbygd.

— Det er uforståelig at den fremste politikeren i byen valgte å stoppe innløsningssaken, og jevnet veien for de interessene Oslo-selskapet Anders Wilhelmsen-gruppen representerer (de eier Linstow, red. mrk.), sier leder Alf-Inge Jansen i velforeningen.

Sammen med fire styremedlemmer i velforeningen viser han hvor Lindstow har planer om å bygge. Det er snakk om tre tomter, der utbyggingen ovenfor busstoppet ved Tveitevatnet blir det største.

— Her vil de spise seg innover i åsen, sier Øystein Mjelde, og peker forbi et tre med en lekehytte.

PROTESTERER: Velforeningen Storetveit Nord protesterer på utbyggingen i skråningen ovenfor gravlunden til Storetveit kirke. Fra venstre Helge Riisøen, Petter Erik Andersen, Øystein Mjelde, Pål Hetland, Kjell-Erik Wiborg og Alf-Inge Jansen. <br/>FOTO: ØRJAN DEISZ