I går presenterte Bergen kommune enda en plan for nytt 50-metersbasseng:

Bassenget skal bygges sammen med en ny videregående skole på Nygårdstangen, på den såkalte «Badelandstomten».

— Anlegget vil forhåpentligvis stå ferdig til skolestart i august 2010, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg.

Men både fylket og kommunen sier det kan hende anlegget ikke står klart før året etter.

Lei av somling

Norges Svømmeforbund er imidlertid lei av å se planer komme og gå i Bergen de siste 15 årene. Etter pressekonferansen i går vedtok styret i forbundet at Bergen ikke lenger har nasjonalt svømmeanlegg.

— Vi har fristilt statusen til 15. november. Vi vil vite eksakt når anlegget skal være klart. En politisk forankret finansieringsplan må være vedtatt i Bystyret, stedsplasseringen må være avklart og romprogrammet må følge Norges svømmeforbunds spesifikasjoner, sier president Per Rune Eknes i Norges Svømmeforbund.

Kun ett anlegg kan ha status som nasjonalt svømmeanlegg. Bergen fikk statusen første gang i 1988 og har sist hatt den siden 2004. Ifølge Eknes har både Stavanger, Bærum og Kristiansand planer om å konkurrere. Å være hovedanlegg betyr nemlig ikke bare status, men også millioner av statlige tilskuddskroner.

— Det stiller saken i et annet lys. En viktig forutsetning for anlegget faller bort og i verste fall kan det sette anlegget i fare, sier byrådsleder Henning Warloe (H).

Han forstår at Norges svømmeforbund legger press på Byrådet for å få frem en løsning.

— Jeg har stor forståelse for at svømmeforbundet er frustrert. Jeg tror vi skal kunne imøtekomme formalitetene, men budsjettet tviler jeg på at vi får vedtatt før desember, sier Warloe.

Er optimist

Han er likevel optimist på vegne av Bergens fremtidige status som Norges hovedanlegg.

— Jeg er litt usikker på akkurat hva svømmeforbundet legger i disse kravene, men jeg er sikker på at vi skal komme i mål med det formelle, sier byrådslederen.

Opposisjonen ser alvorlig på at svømmeforbundet tar fra Bergen statusen som nasjonalt svømmeanlegg.

— Det er et sterkt signal om at vi bør ta komitébehandlingen i denne saken så fort som mulig etter byrådet på mandag. Det er viktig at byrådet får opp tempoet, sier Arbeiderpartiets fraksjonsleder i komité for oppvekst, Pål Hafstad Thorsen.

Han vil også ta kontakt med presidenten i Norges Svømmeforbund.

— Det er ikke for å gå på tvers av byrådet, men et signal om at vi virkelig ønsker å ha denne statusen. Alle naturlige grunner tilsier at Bergen skal være nasjonalt svømmeanlegg: Vi har enorme tradisjoner, flotte svømmeklubber og leverer toppidrettssvømmere, sier Hafstad Thorsen.

Svømmepresidenten håper også at Bergen skal klare å bli nasjonalt svømmeanlegg på nytt.

— Nå må politikerne i Bergen hive seg rundt og vise at de virkelig vil dette, sier Eknes.

UTSIKT TIL SVØMMEANLEGG: På toppen av Rådhuset har byrådsleder Henning Warloe og fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg utsikt til tomten på Nygårdstangen der det nye svømmeanlegget er planlagt i 2010. FOTO: MARIA BJØRNSEN BOKNEBERG
Maria Bjørnsen Bokneberg