Søket etter 46-åringen som har vært savnet siden 29. juli forsetter. I dag deltar 25 frivillige fordelt på syv båter i letingen.

Tidligere har det vært brukt helikopter og miniubåt i søket. Ubåten fikk tekniske problemer og måtte byttes ut.

— Vi får tilsendt en ny ubåt fra Haugesund. Den skal være på plass i morgen. Vi kommer til å bruke frem til utpå dagen torsdag. Da må vi sende den ned igjen, opplyser lensmann i Årdal, Kristen Olav Grøttebø.

Han sier området som allerede er sømfart med ubåt er merket av, og at den nye ubåten dermed kan fortsette der den andre måtte gi tapt.

Søket langs fjæren og i overflaten forsetter i flere dager fremover hvis søket ikke gir resultat.

<b>LETEAKSJON:</b> Frivillige leter fortsatt etter 46-åringen i overflaten av Årdalsfjorden. FOTO: ARNE HOFSETH