Transportkomiteen på Stortinget slår seg ikke til ro med regjeringens beslutning om at ubåtvraket utenfor Fedje skal tildekkes for å hindre kvikksølvlekkasjer.

I går besluttet en samlet komité å innkalle til en ny, åpen høring den 16.april. Komiteen har behov for å få frem mer informasjon enn det som kom frem på den første høringen i begynnelsen av mars.

Glad for ny høring

Fremskrittspartiet har – gjennom et representantforslag – reist saken i Stortinget. Frp foreslår at kvikksølvet fjernes, og dermed at ubåten heves. Stortinget skal etter planen avgi innstilling den 8.mai, og høringene gjennomføres som et ledd i behandlingen av saken.

–Jeg er veldig tilfreds med at vi får til en ny høring. Det er min vurdering at sjansene for at vraket heves nå øker. På høringen ønsker vi å få belyst nye sider ved sake. Da tenker jeg særlig på miljøer med kompetanse for jobbing på havbunnen, samt Sjøforsvarets ubåtledelse på Haakonsvern. Jeg forutsetter at disse får anledning til å stille, og at den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet godkjenner det, sier Arne Sortevik (Frp)

Sortevik håper også å få svar på om det miljøet som eventuelt kan ta jobben med å dekke til vraket, er fullt ut belagt med arbeidsoppgaver ut året og ikke har tid til å gjennomføre jobben i sommer.

–Det vil i tilfelle bety at det ikke haster å ta en beslutning, siden vi tidligst kan gjennomføre tiltak sommeren 2008, sier han.

SV og Sp for heving

Etter at regjeringen besluttet å dekke til vraket og områdene rundt, har landsmøtene til de to regjeringspartiene SV og Sp gjort klare vedtak hvor de ikke sier seg fornøyd med regjeringens håndtering.

Venstre og KrF ønsker også vraket hevet, mens Ap på Stortinget så langt har slått seg til ro med regjeringens beslutning. Hordaland Ap har imidlertid talt sin egen regjering midt imot, og forlangt ytterligere vurdering av hevingsalternativet.

HEVING ELLER TILDEKKING: Nå skal Stortinget arrangere nok en høring.
Fotograf: