Av 13 alternativer ønsker byrådet et som er basert på den såkalte midtre linje, med innkjørsel like bak Apeltun skole. Tunnelen vil koste rundt 140 millioner kroner, som er 40-50 mill kroner dyrere enn lav linje som ble vedtatt i reguleringsplanen i 1999.

Byrådet mener det er så pass store ulemper med det regulerte alternativet fra 1999 at en løsning basert på midtre linje må velges.

Det er en forutsetning at tilførselsveien skal være ferdig bygget, og nødvendig opprusting av Apeltunvegen skal være gjennomført, før utbyggingen på Smørås/Nøttveit starter opp. Det gjelder også hovedveikrysset i Rådalen.

Saken skal videre til behandling i Komité for miljø og byutvikling.

Hva synes du om løsningen? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.