Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) sto for snorklippingen da tunnelen og den nye strekningen på E16 mellom Voldum og Borlaug ble åpnet i dag.

Den 1,9 kilometer lange Tuftåstunnelen innerst i Lærdal er det siste steget i oppgraderingen av Lærdalsdalen. Siden 2001 har det vært sammenhengende veibygging i Lærdal.

Den nye strekningen har full veibredde og ingen knappe svinger.

Det var mange fremmøtte, musikk og nostalgisk gjensyn ved åpningen i dag.

Knut O. Aarethun, tidligere ordfører i Lærdal, fikk æren av å ta en svingom med Navarsete, før en gammel veteran ledet an bilkortesjen gjennom den nye tunnelen.

En Cadillac 55 Touring fra 1917 tok med seg samferdselsministeren, nåværende regionvegsjef Olav Ellevset og tidligere regionvegsjef Ole Christian Torpp i baksetet gjennom fjellet.

På den aktuelle veistrekningen går det hver dag cirka 1700 kjøretøyer, der hele 25 til 30 prosent av trafikken er tungtrafikk.

SVINGOM: Tidligere Lærdal-ordfører Knut O. Aarethun fikk en dans med samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) ved åpningen av Tuftåstunnelen i dag.
Arne Hofseth
VETERAN: Denne 1917-modellen av en Cadillac 55 Touring gikk som buss i Lærdal Automobilselskap mellom 1920 og 1920. I dag ledet den an gjennom den nye tunnelen, med en minister i baksetet. De to bilene bak er flunkende nye Think elbiler som Lærdal kommune satser på til tjenestebiler.
Arne Hofseth
SNARVEGEN: Smekre Bergsbrui fører E16 over elven og inn i tunnel under Toftåsen.
Bergens Tidende