• For selskap som har virksomheter i flere land, er det ekstra viktig at medarbeiderne forstår hverandre, sier David Vitecek og Ivana Marsakova fra Tsjekkia.

Begge er tilknytter traineeprogrammet til Rieber & Søn. Ivana hadde jobbet flere år i Rieber-konsernets tsjekkiske datterbedrift Vitana før hun ble sendt til Bergen. David ble «plukket opp» mens han var utvekslingsstudent på Norges Handelshøyskole. Etter to år på markedsavdelingen til Rieber & Søn skal de tilbake til Tsjekkia og Vitana — et selskap som er større enn Toro i volum, og minst like kjent i Tsjekkia og Slovakia som den bergenske suppe- og gryterettprodusenten er her hjemme.

Å rekruttere internasjonale kandidater til traineeprogrammene er blitt en ny trend i norsk næringsliv, ifølge HR Norge, en medlemsorganisasjon for alle som arbeider med personaladministrasjon, ledelse og kompetanseutvikling.

Beholder kunnskapen ute

  • Tidligere rekrutterte vi bare norske traineer, og la vekt på å gi dem en bredest mulig erfaring, forteller Liv Anne Raa, personalsjef i Rieber & Søn i Norge. - Etter hvert har vi sett behovet for mer spesialisering. Vi merket også at vi mistet kompetanse ute, når utstasjonerte norske medarbeidere etter noen år ville vende tilbake til hovedkontoret. Ved å satse på unge talenter fra de landene vi har virksomhet i, tror vi det blir mye lettere å beholde ekspertisen.

Rieber-konsernet har lange internasjonale tradisjoner. Å utveksle erfaringer over landegrensene, blir tillagt stadig større vekt. Gode ideer og rutiner som oppstår i en del av konsernet, skal spres. I tillegg ser man verdien av å kommunisere bedre.

— Det er lett å undervurdere kulturforskjellene, sier Ivana og ler. - Da jeg jobbet i Vitana, hendte det ofte at jeg undret meg over beskjeder fra Norge. Nå som jeg har vært her, blitt kjent med folk og sett hvordan dere arbeider her, er det mye som faller på plass!

Forskjellig type ledelse

Både Liv Anne Raa og traineene fremhever ledelseskulturen som noe av det som skiller arbeidslivet i Tsjekkia og Norge. Mens det i Norge er tradisjon for å tilstrebe forståelse og konsensus når noe skal avgjøres, er tsjekkisk ledelse mer direkte.

— I Tsjekkia er det større avstand mellom ledere og medarbeidere. Tonen er mer formell, påpeker David.

— En norsk leder fortalte meg hvordan hun ikke hadde blitt tatt seriøst da hun påpekte feil og mangler med et prosjekt i Tsjekkia. Hun hadde nemlig lagt vekt på å fremføre kritikken i en hyggelig tone. Men fordi hun sa det med et smil, trodde medarbeiderne at hun bare tullet, humrer Ivana.

Gulasj eller fiskesuppe

Toro og Vitana har mange av de samme produkttypene. Men fordi forbrukerne er forskjellige i forskjellige land, må produktene og markedsføringen tilpasses hvert enkelt marked.

— I mitt hjemland er det gulasjsuppe som er storselgeren. Den finnes i flere varianter. Vi prøver jevnlig å lansere fiskesuppe i Tsjekkia, så langt uten særlig stort hell, sier Ivana.

TRIVES: - Spennende og lærerikt i Bergen, synes Ivana Marsakova og David Vitecek. Etter to års utplassering på Rieber & Søns hovedkontor, skal begge inn i konsernets datterbedrift i Tsjekkia.
EIRIK BREKKE