I den nye traséen skal bussen kjøre en sløyfe ut Strandkaien og tilbake via Strandgaten. Ny holdeplass blir opprettet ved Hurtigbåtterminalen. Alle avganger til Flesland flyplass vil stoppe her, skriver Gaia Trafikk i en pressemelding.

Omleggingen skal gi lettere tilgang til Flybussen for hotellgjester og næringsdrivende i området Strandgaten — Nordnes, samt for hurtigbåtenes passasjerer.

— Vi håper det nye opplegget blir til glede og nytte for flere av våre kunder. I forbindelse med omleggingen vil alle avgangene fra Hotel Raddison SAS på Bryggen bli fremskjøvet med 5 minutter. Ellers er det ingen ruteendringer, og Flybussen kjører som før i hovedsak hvert kvarter på hverdager og søndager, sier divisjonssjef Svein Eriksen i Gaia Trafikk.

De tre første månedene har Flybussen hatt en gunstig utvikling. Samlet sett har antall reisende økt med 9,8 prosent, mens flytrafikken økte med 2,7 prosent, opplyser selskapet.