Onsdag 4. april åpnes Vaskerelven for trafikk fra Olav Kyrresgate fram til og med krysset Engen – Veiten. Dette medfører nytt kjøremønster i området. Trafikk mot Nøstet må kjøre via Veiten – Christian Michelsens gate – Teatergaten, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Anleggsområdet på Engen vil bli utvidet frem til Teatergaten. Sverres gate stenges for utkjøring til Engen. Øvrig kjøremønster er uforandret.

Arbeidet med gateopprustning fortsetter videre mot Teatergaten. Bergen kommune vann— og avløpsetaten legger som vanlig nye rør og ledninger i grunnen, og skal være ferdig med sitt arbeid i slutten av juni. Vaskerelven fram til og med Magnus Barfotsgate vil da åpnes for trafikk, ifølge vegvesenet.

LES OG LÆR: Slik må du kjøre for å komme deg frem til Nøstet fra og med onsdag.