• Alt er annerledes i dag. Jeg håper folk tror oss når vi sier at barnehjemmene ikke er som før.

Sidsel Styve er konstituert nestleder ved Breimyra barnehjem i Åsane. Hun forteller at det har vært trist å lese om forholdene som eksisterte ved flere barnehjem mellom 1954 og 1980. Hun er litt bekymret for at det vil føre til at folk blir skeptiske til dagens barnehjem.

— Men det er en annen tid nå. Før var hele samfunnet annerledes. I dag har vi større faglig kunnskap. Det er forsket på barns behov, og vi som jobber her har omsorg og forståelse for barna, sier hun.

En annen viktig forskjell er at foreldre og pårørende er med i prosessen fra første stund, uansett bakgrunn.

De ansatte ved Breimyra barnehjem har alle høyere utdanning og det er flere barnevernspedagoger ved hjemmet. I tillegg er det et krav til alle de ansatte om plettfri vandelsattest fra politiet.

— Jeg kan aldri tenke meg at noe liknende vil kunne skje i dag. I tillegg til inspeksjoner har alle barna jevnlig kontakt med en egen barnevernsarbeider fra de kommunale kontorene. De kommer ofte på besøk hit for å prate med barna, forteller Styve.

Breimyra barnehjem har plass til åtte barn. To av plassene er såkalte akuttplasser der barn kan bli tatt inn over natten. Gjennomsnittlig pleier det å være mellom 30 og 35 akutte situasjoner i året.

— Et barn skal ideelt ikke være her mer enn et halvt år før de får tildelt fosterfamilier. Men det er vanskelig å få nok fosterhjem. Derfor hender det at barn blir værende her i et helt år, sier Styve.

Nestlederen seier hun merker at Hordaland fylkeskommune sliter med budsjettene og ser gjerne at Breimyra fikk mer ressurser.

— Men pengemangelen går ikke på bekostning av barna. Vi klarer å ta vare på dem fordi vi jobber hardt og gjør alt vi kan. Vi tenker bare på barnas behov.

Da BT var på besøk ved Breimyra barnehjem var huset bortimot tomt. Hver sommer reiser barna på sommerferie sammen med noen av de ansatte. Turen går til Sørlandet i to hele uker.

<b>JEVNLIG KONTAKT:</b> - I tillegg til inspeksjoner har alle barna jevnlig kontakt med en egen barnevernsarbeider fra de kommunale kontorene, sier Sidsel Styve - konstituert nestleder ved Breimyra barnehjem i Åsane. FOTO: EIRIK BREKKE