Etter at kirketjenerne begynte å telle alle som er til stede på gudstjenestene, fikk statistikken for Bergen Domkirke en alvorlig knekk i fjor.

Tallene viser at det var 24.907 besøkende på gudstjenestene i de fire kirkene i Bergen sentrum, som utgjør Bergen Domkirke menighet. Det er 3.760 færre enn året før, til tross for at det var flere gudstjenester i fjor.

– Vi teller mer korrekt nå. Tidligere har det vært forskjellige måter å telle på og forskjellige mennesker har stått for tellingen, sier menighetsrådsleder Otto Grønner til Vårt Land.

Bergen Domkirke hadde installert et telleapparat, men det var ingen suksess. Ifølge Grønner ble tallet på kirkegjengere for høyt, blant annet fordi mange passerte telleapparatet flere ganger.

– Vi regner med at tallene har vært litt optimistiske når vi har bruk telleapparatet, innrømmer menighetsrådslederen.

Men Grønner tror ikke det har vært noen reell nedgang i tallet på gudstjenestedeltakere i Bergen i fjor.

– Vi som går i kirken hver søndag føler at tallet er stabilt, sier han.

RUNE BERENTSEN