På en 1,3 km lang strekning mellom Skutevikstorget og Glass Knag-bygget i Sandviken er man i ferd med å lage sykkelvei på begge sider av Sjøgaten og Sandviksveien.

— Sykkelfeltene blir tydelig merket i veibanen med hvit markeringslinje og skal knyttes til gang- og sykkelveien i Helleveien, sier senioringeniør Tor Høyland ved Statens vegvesen region vest til Bergens Tidende.

— På strekningen nordover var det kollektivfelt tidligere. Dette blir nå erstattet av sykkelfelt på begge sider av riksveien. Det er nødvendig å endre veimerking, skilting og enkelte fortauskanter. På strekningen rundt Rothaugen er det laget nytt fortau, sier Høyland.

Syklist-tunnel

– Rothaugtunnelen som tidligere var brukt som kollektivfelt og som har vært avstengt i lang tid, vil nå blir rustet opp og forbeholdt syklister. Tunnelen blir enveiskjørt nordover, sier han.

— Arbeidet er godt i gang. Fra helgen blir det pause for avvikling av ferie. Prosjektet blir fullført etter ferien i august en gang, forteller Høyland.

— Dette er et svært rimelig prosjekt, og utgiftene er bare småpenger i forhold til de fleste sykkeltiltakene. Forhåpentlig vil alle trafikantgrupper sette pris på at vi nå legger til rette for de myke trafikantene på strekningen. Vi håper mange nå vil benytte seg av muligheten for å kunne la bilen stå og heller velger sykkel til og fra jobb, sier senioringeniør Tor Høyland.

SYKKELVEI: Deler av strekningen mellom Skuteviken og Glass Knag har fått eget sykkelfelt. Arbeidet blir ferdig først over ferien.