Men fra midten av oktober skal byggeplassen være forvandlet til landets første superklinikk for ungdommer med tunge atferdsvansker.

Fagfolk liker ikke begrepet «versting». Daglig leder for nyklinikken — Mohamad Mehdi og regiondirektør for barne-, ungdom- og familieetaten, region vest, (Bufetat) Geir Kjell Andersland - kan likevel ikke annet enn å medgi at det er unge som på folkemunne kalles «verstinger» som vil få plass på klinikken.

Pionerklinikk

Det nye behandlingshjemmet blir en pionerklinikk. Den første av fem i sitt slag som åpnes i Norge. Modellen som nyttes for det spesielle behandlingsopplegget, er også ny og resultat av et svensk-norsk samarbeid.

Personalet som består av vernepleiere, sosionomer, psykologer og spesialpedagoger kommer i oktober. Og de første ungdommene, fire i tallet, vil bli ønsket velkommen i første halvdel av november.

Bergens Ungdomshjem, som den nye institusjonen heter, får 16 behandlingsplasser når den er i full drift til sommeren.

— De som kommer hit skal behandles hos oss et år. Alle får individuell behandling. I utgangspunktet kommer alle for å bo her i seks måneder. Det siste halvåret er det meningen at de unge skal tilbake til hjem-miljøet. Kontakten med oss holder de gjennom poliklinisk behandling, forteller Mehdi.

Det er de aller mest skakkjørte, som barnevernet verken klarer å hjelpe hjemme eller i fosterhjem, som skal få plass på Nattland.

Familiene følges opp

Tanken er at det ikke bare er brukerne som skal få behandling.

Behandlerne skal også samarbeide tett med familien og nærmiljøet. Derfor skal de som bor på Nedre Nattland - så langt det er mulig - fortsette på skolen de hører til og være i sitt opprinnelige nærmiljø på fritiden.

— Det spesielle behandlingstilbudet skal tilbys alle kommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Derfor vil de som kommer utenbys fra gå på skole her i Fana, sier regiondirektør Andersland. Samarbeid med skolene i Nattlands-området er allerede opprettet.

— Vi samarbeider også tett med de unges familier. Derfor blir det bygget en familieleilighet som en del av behandlingshjemmet. Der kan familiene til de unge bo enten når de er på besøk eller tar del i behandlingen, sier Mehdi.

Et 30-talls arbeidsplasser

Det vil koste ca. 17 millioner kroner å bygge «superklinikken», som ferdig utbygd kommer til å se ut som et stort leilighetskompleks. Med fullt belegg er den årlige driften beregnet å koste 18 millioner kroner.

34 personer kommer til å være ansatt på klinikken. 24 skal jobbe direkte med behandlingen.