Kommunens nye honorarelite er ikke politisk valgt, men utpekt av byrådet.

Jan Refseth er styreleder for Bergen Hjemmetjenester KF. Mabel Johansen leder styret for Bergen Vann KF. Kristijane Cook Bulukin er styreleder for Bydrift Bergen KF.

Ingen av dem er politikere. Refseth er tidligere rådmann i Bergen, nå direktør for KLP-forsikring. Johansen er regiondirektør i Husbanken, mens Bulukin inntil nylig var forsker ved NHH og jobber nå i det private næringsliv.

37.520 i året

For styreleder-vervene får hver av de tre betalt 37.520 kroner året. Til sammenlikning får et bystyremedlem 21.410 kroner året. Også de øvrige medlemmene i foretak-styrene får bedre honorert enn medlemmer av bystyret.

Bystyret har ansvaret for hele kommunens budsjett på 10,5 milliarder kroner. De nye fortakene har budsjetter på en brøkdel av dette. Størst er Bydrift Bergen KF som disponerer om lag 200 millioner i året.

Foretak-styrene møtes med samme hyppighet som bedriftsstyrer, seks til åtte ganger i året. Bystyret har månedlige møter og tilhørende månedlige gruppemøter.

SVs Tina Åsgård er nestleder i honorarkomiteen. Hun reagerer på styrehonorarene i noen av de nye foretakene.

– Prinsipielt synes jeg det er uheldig at styrer som er underlagt bystyret, skal være høyere honorert enn bystyremedlemmene, sier hun.

Samtidig medgir Åsgård at bystyret har fastsatt reglementet og honorarsatsene. Honorarkomiteen skal bare håndheve bystyrets politikk.

– Unikt i Norge

Da honoraret for styret i Bergen Hjemmetjenester KF skulle fastsettes, argumenterte byrådsavdeling for helse og omsorg med at selskapet er unikt i Norge: «Ingen annen norsk kommune har konkurranseutsatt hjemmetjenesten i slikt omfang. Styret for selskapet må håndtere et raskt skifte fra forvaltning til forretning. På toppen av dette kommer presset fra politikere, presse og organiserte interesser», heter det i innstillingen til honorarkomiteen.

Liknende argumenter har vært gitt for å plassere de andre foretakene i høyeste honorarklasse.

– Jeg reagerer på at konkurranseutsettingen brukes som argument for å drive opp honorarene, sier Åsgård og legger til: – Et byråd som fokuserer så mye på innsparing, burde ikke organisere kommunen så kostnadsdrivende. Før disse foretakene ble opprettet, var både bydrift, hjemmetjenester og drift av vannverket helt ordinære kommunale avdelinger uten egen administrasjon og styre.

– Selv om honorarene ligger på topp av bystyrets skala er det tross alt bare snakk om nesten 400.000 kroner i samlet styrehonorar for disse tre foretakene?

– På kulturbudsjettet er 400.000 kroner store penger. Vi snakker tross alt om årlige utgifter, sier hun.

Finansbyråd Henning Warloe er uenig i at oppdelingen i foretak er dyrt.

– Uansett hvordan vi organiserer kommunen må disse tjenestene administreres. Når det gjelder styrehonorarene blir dette småpenger i den store sammenheng. Honorarene fastsettes for øvrig av bystyret, sier byråden.

STYRER HJEMMEHJELPEN: Tidligererådmann Jan Refseth er styrelederi Bergen Hjemmetjenester