Det har oppstått en heftig strid rundt driften av Ulriksbanen, som nesten førte til at banen ble stengt mandag. Thorbjørn Sirseth hevder han er presset for penger, og at det som nå skjer er en konsekvens av dette.

— Dette er et spill. Jeg blir forsøkt presset, men jeg lar meg ikke presse. Nå har jeg fått ny stedfortredende driftsleder på plass, og banen skal gå som vanlig, sier Thorbjørn Sirseth, som er på reise til Filippinene.

Berit Hugdal i Taubanetilsynet bekrefter at Ulriksbanen har fått en ny stedfortredende driftsleder. Dermed kan driften fortsette som normalt.

Et av kravene for å drive taubane, er at det skal være en sertifisert driftsleder eller stedfortreder til stede når banen går. Hvis det ikke er tilfellet, skal vedkommende kunne være på plass ved banen i løpet av en halv time.

Trakk seg plutselig

Det som nå har skjedd, er at stedfortredende driftsleder trakk seg etter at Sirseth var reist til Filippinene. Mannen hevder at han varslet Sirseth om dette med sms torsdag, og at han fikk svar fra Sirseth. Sirseth hevder at mannen både lørdag og søndag bekreftet at han fortsatt skulle fungere til Sirseth selv var hjemme.

— Det kom totalt overraskende på meg at mannen mandag orienterte Taubanetilsynet om at han har sagt opp, og at han har tilbakedatert oppsigelsen til torsdag 10., sier Sirseth. Han hevder at han først ble informert om at Ulriksbanen sto uten sertifisert driftsleder av Taubanetilsynet og BT mandag.

— Jeg reagerer veldig på at jeg er den siste som får beskjed, sier Sirseth.

Berit Hugdal bekrefter at Taubanetilsynet har fått en oppsigelse fra stedfortredende driftsleder, datert torsdag 10. august.

— I så tilfelle er banen drevet ulovlig siden torsdag, sier Hugdal.

— Får dette konsekvenser for Ulriksbanen?

— Det må vi diskutere internt for å finne ut om det skal få konsekvenser for Sirseths sertifikater, sier Hugdal.

Varslet med sms

— Jeg var ikke informert om at mannen hadde sluttet, jeg hadde derimot fått forsikringer om at mannen skulle ta ansvaret mens jeg var borte, så dette skal jeg ta med Taubanetilsynet når jeg kommer hjem, sier Sirseth.

— Stedfortredende driftsleder hevder han varslet deg med sms torsdag?

— Diskusjonen gikk i forrige uke, og det var noe frem og tilbake, men senest lørdag og søndag bekreftet han at han skulle stå ansvarlig til jeg var tilbake, sier Sirseth.

Da Ulriksbanen ble stengt i januar etter at den ene gondolen sporet av, ble Thorbjørn Sirseth midlertidig fratatt sertifikatet sitt. Da banen åpnet igjen i mars, hadde to andre personer gått opp til eksamen i ekspressfart og fått de nødvendige sertifikatene som driftsledere. Siden den tid har altså begge sluttet, mens Sirseth har fått tilbake sine papirer.

- Presset for penger

Sirseth ser det som nå skjer i sammenheng med presset han har vært utsatt for i mer enn en måned.

— Ulriksbanen er forsøkt presset for store pengesummer. Dette presset økte da jeg reiste bort, og nå forsøker de å få banen stengt mens jeg er borte, sier Sirseth.

— Hvordan henger dette sammen med at stedfortredende driftsleder slutter?

— Han står i nær relasjon til dem som har presset meg, sier Sirseth.

Han understreker at han ordnet opp så snart han ble informert om situasjonen.

— Det tok meg bare en time. Jeg har en stedfortreder i byen. Vi har fått på plass en mann med papirene i orden som tidligere jobbet ved Hangursbanen, og Taubanetilsynet har godkjent opplegget. Ulriksbanen skal gå som normalt, sier en oppbrakt Sirseth. Han sier han ville stengt banen straks, og holde stengt til han selv er tilbake torsdag, dersom han ikke hadde fått tak i en ny stedfortreder.

— Det er mange som vil Ulriksbanen vel, derfor var det fort gjort å ordne, sier Sirseth.

DISKUTERER KONSEKVENSER: Ulriksbanen kan ha drevet ulovlig noen dager. Nå vil Taubanetilsynet diskutere om det skal få konsekvenser for driftsleder Thorbjørn Sirseths sertifikater. FOTO: KNUT EGIL WANG
Knut Egil Wang