Vel 1000 vektere går ut i streik fra lørdag morgen. Flyplassene i Stokmarknes, Førde og Hammerfest blir stengt.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service brøt sammen fire timer etter at fristen gikk ut ved midnatt. Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier at det ikke var mulig å nå fram til enighet fordi avstanden mellom partene ble for stor.

— Kravet om en rettferdig lønn for en av landets dårligst betalte yrkesgrupper ble avvist av arbeidsgiverne. Lønnsnivået for vekterne har blitt betydelig svekket over mange år, sammenlignet med den gjennomsnittlige lønnsutviklingen for øvrige lønnsmottakere i Norge. Vi kan derfor ikke lenger akseptere en slik negativ lønnsspiral for vekterne, sier Hagensen.

De berørte selskapene er Securitas, G4S, Loomis, Vakt Service og Vakt Service Verdi.

Flyplasser må stenge På Vestlandet er det flyplassene i Førde og Haugesund som får merke det.

— Konsekvensen blir at vi ikke får sikkerhetskontrollert passasjerene, og dermed får de ikke fly, sier lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal ved Førde lufthavn.

Det betyr at Førde lufthavn må stenge for passasjertrafikk lørdag morgen, men småfly og ambulanser kan bruke flyplassen som normalt.

— Den første flygingen som rammes er flyet til Oslo 8.25 lørdag morgen, sier Gjesdal.

Han oppfordrer passasjerer til å ta kontakt med flyselskapet hvis de har spørsmål.

Flyplassen i Haugesund slipper å stenge helt, men får redusert kapasitet i sikkerhetskontrollen. Det samme gjelder Gardermoen.

Rammer ikke Flesland Også flyplassene i Molde, Stokmarknes og Hammerfest rammes av streik.

På Flesland er ingen sikkerhetskontrollører tatt ut i streik i første omgang. En eventuell opptrapping av streiken kommer tirsdag i neste uke, men heller ikke denne vil ramme Flesland.

— Vi håper vi skal slippe det, men hvis sikkerhetskontrollørene blir tatt ut må vi nok stenge flyplassen. Vi har sett på alternativer, men vi kan ikke drive streikebryteri, sier securitysjef Lasse Solberg i Avinor på Flesland.

Får konsekvenser Alle fagorganiserte vektere i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland og Agder-fylkene blir tatt ut i streik. Det kommer til å merkes godt, tror Bente Kulleseid i Norsk Arbeidsmandsforbund.

— En vekterstreik vil få konsekvenser mange steder, sier hun.

Pengetransporter, privat vakthold, vektertjenesten i butikksentrene, adgangskontroll på steder som oljeraffineriet på Mongstad og billettkontroller er blant tjenestene som blir rammet hvis det blir streik.

Harde forhandlinger Arbeidsgiverne sier de har strukket seg langt.

— Dette har vært uvanlig harde forhandlinger. Vi har virkelig strukket oss langt for å få til en avtale. Det er sterkt beklagelig at vi ikke lyktes, sier Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service.

Vektere ved helikopterterminalene som frakter nordsjøarbeiderne fram og tilbake til plattformene i Nordsjøen er også tatt ut i første runde av streiken. Det samme gjelder vektere ved Kårstø og Mongstad.

Fra tirsdag 15. juni vil ytterligere 1453 vektere bli tatt ut i streik. Da blir Kristiansand lufthavn, Ørsta/Volda lufthamn, Kristiansund lufthavn, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, Banak i Lakselv og Stavanger lufthavn Sola rammet.

I tillegg blir streiken på Gardermoen ytterligere opptrappet.