KARI PEDERSEN

Byggelysten er stor langs sjøsiden i Sandviken. Planene om nye boliger kommer imidlertid i konflikt med kommunedelplanen for Sandviken, der det meste av sjøfronten er avsatt til næringsarealer.

Dette prosjektet, med adresse Sandviksveien 94, har utsikt over sjøen, men blir ikke liggende med bølgene skvulpende rundt grunnmuren. Derfor har byråd Lisbeth Iversen (KrF) gått med på å slippe gjennom denne utbyggingen. De andre må vente på en mer prinsipiell avklaring av hvordan sjøfronten skal brukes.

Tidligst 2007

Bak boligbyggingen i Sandviksveien 94 står selskapet Profier AS. Planen er å bygge 75-80 nye leiligheter, butikklokaler og parkeringsplasser, opplyser Tore Jensen hos konsulentselskapet Opus.

Ifølge Jensen kan leilighetene tidligst stå ferdig tidlig i 2007, selv om den videre politiske behandlingen går som smurt.

Protestene er flere mot utbyggingen til Profier, som på det høyeste rager syv etasjer til værs. I tillegg kommer to etasjer parkeringshus, som på fremsiden blir liggende over bakkenivå.

«Forverrer lokalmiljøet»

Beboere i Amalie Skrams vei mener prosjektet vil forverre lokalmiljøet, fordi det tar lys og utsikt og forsterker støyen. «Det er uheldig å tillate en utbygging som forverrer lokalmiljøet,» skriver naboene.

Lyststedet Maaseskjæret blir liggende innestengt i en steinørken som følge av denne utbyggingen, påpeker Marianne Haaland overfor planavdelingen.

Lyststedet ligger bak Sandviken Brygge og foran nybyggene i Sandviksveien.

Etter høringsrunden har utbyggeren redusert utbyggingen, men viker bare delvis på byggehøyden. Utbyggingen er trappet ned mot Lyststedet Maaseskjæret, men forblir på det høyeste nærmere 25 meter.

Utbyggingen blir likevel anbefalt både av planavdelingen og byrådet. Det begrunnes med at en allerede vedtatt reguleringsplan for området tillater større og mer ruvende nybygg enn det Profier vil reise. Formelt gjelder søknaden til Profier en reguleringsendring fra kontorbygg til bolig, og på det punkt er det ikke reist protester.

Saken går nå videre til bystyret via komité for miljø og byutvikling.

NYE BOLIGER: Bak Sandviken Brygge kommer det 75-80 nye boliger, butikker og parkeringsplasser. Eierne av Lyststedet Maaseskjæret som får utbyggingen like bak seg, er blant dem som protesterer.<p/> TEGNING: BJERK OG BJØRGE AS