Etter at en sykepleier ved Haukeland Universitetssykehus for nesten to år siden fikk trykkfallssyke da hun bistod kreftpasienter som fikk behandling i trykkammeret til Norsk Undervannsintervensjon (tidligere NUTEC), stanset sykehuset denne behandlingsformen. Til tross for behandling, er sykepleieren ikke kommet tilbake i jobb.

Dette tilfellet førte til mye diskusjon og utredning av alternativer. Resultatet av dette er at seksjon for hyperbarmedisin ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus mandag tok i bruk fire nye trykkamre, hver med plass til en pasient. I alt er det investert 8,5 millioner kroner i avdelingen.

Puster rent surstoff

På en pressekonferanse i går fortalte overlege Leif Aanderud at avdelingen siden 1994 har gitt trykkammerbehandling av kreftpasienter med stråleskader, og diabetespasienter med sår på føttene. Tidligere skjedde dette på NUI der 18 pasienter ble behandlet samtidig, ledsaget av 2 sykepleiere. Nå skjer behandlingen i de fire trykkamrene i den nyinnredete avdelingen på Haukeland med tre sykepleiere til å bistå pasientene.

— Med denne behandlingsprosedyren unngår sykepleierne å utsettes for høyt trykk og dermed risikoen for trykkfallssyke. Pasientene puster oksygen, og risikerer ikke trykkfallssyke, sier Aanderud.

— Pasientene blir lagt i et trykkammer og puster inn rent surstoff. Trykket i kammeret er 2,4 bar. Det tilsvarer dykk i sjøen på 14 meter, forteller Aanderud. Behandlingen forgår i tre bolker hver på 30 minutter med en pause på 5 minutter mellom hver økt, sier overlegen.

Fra hele landet

— Det som skjer i en slik trykkammerbehandling, er at dannelsen av nye blodkar stimuleres i oksygenfattig vev. De hvite blodlegemene hjelpes til å drepe bakterier og gjør vevet i stand til reparere seg selv. Det er få bivirkninger av denne behandlingsformen, sier han.

— Dette er det eneste behandlingstilbudet vi har å gi pasienter som har fått strålingsskader etter strålebehandling mot kreft. Behandlingsformen er også egnet til diabetiske fotsår og forsinket tilheling etter benbrudd. Etter at vi stanset behandlingen i trykkammeret på NUI, har vi sendt i alt 100 pasienter til Stockholm og København. Nå kan vi behandle 16 pasienter hver dag, til sammen opp til 250 hvert år. I øyeblikket står 100 pasienter på venteliste for denne behandlingen. Vi regner med å være à jour ut på høstparten. Vi skal ta imot pasienter fra hele landet. En tredel av pasientene kommer fra region Vest, sier Aanderud.

FØRST UT: Gro Rongved fra Nesttun var blant de første i landet som fikk behandling i de nye trykkamrene på Haukeland Universitetssykehus. På spørsmål BT sa hun at hun hadde det bra inne i kammeret. Spesialsykepleier Gunvor Førde Hauge passet på at pasienten hadde det bra.
FOTO: JAN M. LILLEBØ