Forsvarsminister Kristin Krohn Devold klarte etter eget utsagn å «identifisere» 30 millioner kroner etter at den første sparepakken for Sjøforsvaret ble lagt fram tidligere i sommer.

De alternative kuttene som hun og forsvarsledelsen har funnet fram til, betyr at det likevel ikke blir noe av planen om å legge et tjuetall fartøyer til kai ut året for å spare 137 millioner kroner.

— Det er gledelig at vi har funnet fram til en løsning som gir mer seiling, selv om jeg må presisere at Forsvarssjefen gjorde det riktige da han iverksatte tiltak, sa Krohn Devold da hun møtte forsvarskomiteen til åpen høring mandag.

- Null tillit

Krohn Devolds redegjørelse fikk en blandet mottakelse.

Komiteens leder Marit Nybakk (Ap) var kritisk, men bemerket at hun tillot seg å tolke den alternative sparepakken som en positiv snuoperasjon etter at forsvarsministeren «har tatt signalene fra Stortinget».

Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Per Ove Width slår fast at Frp har «null tillit til forsvarsministeren» også etter den åpne høringen.

— Jeg mener fortsatt at hun må revurdere sin stilling. Hele denne saken vitner om en vinglete minister uten evne til å vise politisk kontroll, sier han.

Et sted imellom står Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne Marit Arnstad, som under høringen blant annet spurte om forsvarsministeren har tilstrekkelig kontroll med utgiftene til omstillingen i Forsvaret. Krohn Devold svarte at Forsvaret aldri har hatt så god kontroll med budsjettet som nå.

Full kontroll?

Totalt skal Forsvaret stramme inn budsjettene med 244 millioner kroner i løpet av året. Kuttene forklares med uventede utgifter knyttet til den store omstillingen i Forsvaret som blant annet betyr en nedbemanning på 5.000 personer innen utgangen av neste år.

— Forsvarsministeren legger skylda på Stortingets budsjetter, fremfor å ta det nødvendige ansvaret. Dersom budsjettene er for små, er det Krohn Devolds ansvar å si fra, tordner Width – som under høringen spurte Krohn Devold om hun har «full kontroll».

Forsvarsministeren svarte et bekreftende «Det har du helt rett i» da hun fikk det tilsvarende spørsmålet «Du har rett og slett ikke kontroll?» av programleder Fredrik Skavlan i «Først & Sist» på NRK for snart to år siden. Nå unngikk hun fella:

— Det avhenger av hvordan du definerer kontroll. Det er ikke ønskelig å avkreve full detaljstyring ned på alle nivåer, sa Krohn Devold, som forsikret at hun har kontroll i forhold til alle overordnede sider.

Oppdaget tidligere?

Krohn Devold måtte svare på flere kritiske spørsmål og kommentarer knyttet til budsjettkontrollen i Forsvaret.

Marit Nybakk ville blant annet vite hvorfor ikke budsjettsprekken ble oppdaget bare noen uker tidligere, slik at omprioriteringene kunne vært behandlet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett tidlig på sommeren.

Flere av komiteens medlemmer undret seg også over at Krohn Devold i det hele tatt kom opp med en alternativ sparepakke all den tid hun i første omgang gikk ut og forsvarte tiltakene.

— Da den konkrete virkningen av tiltakene ble kjent, var det naturlig å innlede dialog. Det betyr ikke at den første kuttlista var uakseptabel, sa Krohn Devold.