Sjøforsvaret er svært glade for at begge de to, et befal og en person fra firmaet Actum, kom fra hendelsen uten varige skader. Morgendagens operasjon ledes fra Actums side av samme person som var involvert i ulykken, opplyser fungerende informasjonssjef på Haakonsvern, Katrine Gramshaug i en pressemelding.

Nå har Sjøforsvaret sammen med Actum gått gjennom prosedyrene på nytt for soppsanering i ubåt. Årsaken som førte til ulykken fredag 8. august er identifisert og det er nå utarbeidet en sikker måte å gjennomføre operasjonen på.

Saneringen foregår ifølge Gramshaug ved å tilføre desinfiserende tåke i interiøret av fartøyet. Tåken produseres på kaien og føres om bord ved hjelp av vifter og fleksible slanger.

Slangen føres av Actum med fartøyets maskinmester som kjentmann, assistent og sikring. Det vil bli pustet i tilført pusteluft i overtrykksmaske under gjennomføringen. Det vil i tillegg være sikringspersonell på utsiden av fartøyet. Brannvakt på Haakonsvern og andre relevante instanser vil være varslet før gjennomføringen tar til og etter at den er fullført.

Bakgrunnen for sopputviklingen i KNM Uthaug er opphold i varmt farvann og med høy luftfuktighet i fartøyet. Det har gitt vekstbetingelser for sopp om bord. Disse var detektert visuelt og prøver tatt av ACTUM viste at mistanken var berettiget. Etter grundig nedvasking av fartøyet ble det besluttet at gjenværende soppsporer skal saneres ved hjelp av en hydroperoksid løsning i tåkeform, opplyser Gramshaug.