I løpet av natten har Statens vegvesen satt opp en provosorisk rundkjøring i krysset mellom Ytrebygdsvegen og Dolvikvegen. Dette er første trafikkomlegging i forbindelse med Ringvei Vest.

— Jeg er veldig spent på hvordan folk takler den nye rundkjøringen. Vi fjernet trafikklysene i natt, sier Bjørge.

Kjegler i veien

Morgenrushet gled greit gjennom krysset uten noen store problemer i dag.

— Nå gjenstår det å se hvordan det går i ettermiddag. Da er det enormt med trafikk her, sier byggelederen og oppfordrer folk til å kjøre rolig og følge skiltingen.

Foreløpig er det kun plassert ut kjegler i veien. De kommende nettene vil Vegvesenet og Mesta få satt opp en ordentlig rundkjøring med kantstein. Arbeidet med sykkelstier er også i full gang.

— Utfordringen er å ivareta myke trafikanter. Det er mange som sykler til bedriftene i området, sier Bjørge.

Første byggetrinn på Ringvei Vest ble påbegynt i august og har en samlet kostnad på 1,2 milliarder kroner. De to store prosjektene i Bergensprogrammet, Bybanen til Nesttun og første byggetrinn av Ringvei vest, skal være ferdige i 2010.

På anlegget i Dolvik er det nå rundt 30 mann i sving. På nyåret vil det ifølge Mesta være rundt 110 mann i gang med den nye motorveien fra Dolvik til Sandeide.

  • Første byggetrinn på Ringvei Vest koster 1,2 milliarder kroner.
  • Byggetrinn 2 av Ringvei Vest er firefelts tunnel fra Sandeid til Liaflaten på Vestre innfartsåre.
  • Byggetrinn 3 er firefelts tunnel fra Dolviken mot Flyplassvegen.
  • Samlet kostnad for byggetrinn 1, 2 og 3 er 2,7 milliarder kroner.
  • Det er usikkert når byggetrinn 2 og 3 kan realiseres. Ingenting av dette er finansiert innenfor tidsrommet 2006-2015.
ANE BØRHAUG
ANE BØRHAUG
STATENS VEGVESEN (ILL)
STATEMS VEGVESEN (ILL)