I dag vedtar byrådet å oppheve forbudet mot å bygge boliger på Søreide. Forbudet kom for et drøyt år siden, fordi kapasiteten på Søreide skole var sprengt.

Nå har kommunen ordnet fem klasserom i brakker ved skolen, og to på et lokalt eldresenter. Dermed har ikke byrådet noe annet valg enn å la folk få bygge igjen, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

– Etter plan og bygningsloven kan vi gi midlertidig bygge— og deleforbud, for eksempel på grunn av skole. Nå har vi fått bekreftet av oppvekstavdelingen at det er nok kapasitet på skolen med de løsninger som ligger der. Da bortfaller min mulighet som byråd for byutvikling å gi bygge- og deleforbud, sier Iversen.

Sprengt skole

Vedtaket om å oppheve byggeforbudet møter kraftige reaksjoner lokalt.

– Det føles som et stort overgrep for oss, sier Kjersti Hamarsland, som leder foreldreutvalget ved Søreide skole.

– Ingenting på Søreide er endret. Vi har fått beskjed om at vi enten må godta brakkerigg, eller at elever blir flyttet til en annen skole. Skolen er bygd for 14 parallellklasser, og i dag er det 20, sier hun.

En ny skole er under planlegging på Oddamarken, men vil etter planen ikke stå ferdig før 2010.

Iversen sier det at elevene må gå i brakker ikke gir henne hjemmel til å nekte bygging.

– En kan si at en skulle ønske seg bedre lokaler eller at hele den nye skolen var på plass før vi oppheve forbudet, men da hadde store deler av byen kunne krevd det samme, sier hun.

Varsler aksjoner

FAU-leder Hamarsland reagerer også på at Iversen ikke har villet møte henne i denne saken.

Men Iversen sier nå at hun møter Hamarsland når som helst.

– Ja, det er helt klart jeg gjør, sier hun, samtidig som hun presiserer at det er byråd oppvekst som har hovedansvaret for skoleutbyggingen.

Tross at Iversen mener hun bare følger plan- og bygningsloven, vil byrådet møte reaksjoner i denne saken.

– Hvis byrådet gjør vedtaket i dag, vil det bli aksjoner. Dette er et slag midt i ansiktet, sier FAU-leder Hamarsland.

VARSLER AKSJONER: Leder for foreldreutvalget ved Søreide skole, Kjersti Hamarsland, varsler aksjoner når byrådet i dag vedtar å oppheve byggeforbudet på Søreide. ARKIVFOTO: ODD MEHUS