— I det gamle skolebygget fra 1970-tallet rant regnvannet nedover veggene. Det var en klokt å rive og bygge nytt, sier fagsjef Åge Rosnes, som deltar på den offisielle åpningen i morgen.

Den nye skolen har plass til 350 elever. Skolen er tegnet av arkitektkontoret Ola Roald AS i Tønsberg.

Både og

Rosnes mener Askøy har fått en fantastisk ny skole som er godt tilpasset omgivelsene.

I Bergen har det vært mye debatt om skolene bør bygges med åpne løsninger, såkalte baseskoler, eller tradisjonelle klasserom.

På Fauskanger er det valgt en mellomløsning, der elevene sitter i klasserom, men der det er lys, innsikt og utsikt mellom rommene, felles gangarealer og mulighet til å løse opp de tradisjonelle klassene.

Vokser som India

Befolkningsveksten i Askøy er litt høyere enn i India, påpeker fagsjefen, og kommunen bygger skoler i voldsomt tempo.

— Vi har beregnet at kommunen i 2027 vil ha 50 prosent flere elever enn i dag. Da vil det være 6000 skolebarn her, mot 4000 i dag.

For øyeblikket pågår byggingen av ny ungdomsskole på Kleppestø. Også den kommer til erstatning for et slitt, gammelt skolebygg.

Deretter står Skogstunet for tur, helt sør på øya. Her er det ikke bestemt ennå om løsningen blir ren barneskole eller kombinert barne- og undomsskole.

Morgendagens åpning starter klokken 11 og varer i tre timer. Her kommer både ordfører og byggledelse for å skryte av nyeskolen, som fortsatt har ledig plass til nye elever.