Det er Sudmannske stiftelse som eier bygget som bystyret har vedtatt skal bli Eventyrskogen skole i Sandviken.

Bergen kommune har skrevet en leieavtale som utløper 31.12.2007. Rektorstillingen for skolen har vært utlyst. Foreldrene har fått beskjed om at barna deres skal begynne på Eventyrskogen skole etter nyttår. Og på Krohnengen skole går det i dag to klasser som har navnene 1 E og 2 E. Klassene skal etter planen flytte til Eventyrskogen når de begynner på skolen igjen etter nyttår. Skolen er planlagt som en 1.-4. skole, og vil totalt få 80-90 elever.

Føler seg sviktet

I mars fikk Bergen kommune tilbake budsjettet for 2003 fra Fylkesmannen i Hordaland. Kommunen måtte kutte. Bergenhus bydel foreslo ikke å åpne Eventyrskogen skole, men heller gjøre den om til barnehage. Innsparingen skulle beløpe seg til én million kroner i sparte leieinntekter. Det gamle byrådet, Ap-byrådet, gikk inn for ikke å åpne Eventyrskogen skole i sitt budsjettforslag for 2004. I valgkampen kjempet opposisjonspartiene, deriblant Høyre og Frp, på foreldrenes side.

I de siste ukers budsjettforhandlinger er mange sandviksboere som ga Høyre sin stemme, blitt skuffet. Eventyrskogen har vært glemt og gjemt i en stor nedleggingspakke sammen med mer profilerte skoler som Fridalen og Seljedalen.

Kamp siden 1989

Bygningen som nå bygges om og pusses opp for å bli Eventyrskogen skole, huset Solheim aldershjem inntil de gamle ble flyttet til Ladegården i 2001.

— Denne saken har vært et tema helt siden Sandviken skole ble revet i 1989, sier foreldreutvalgsleder Kjersti Budal.

— Det har vært en kamp. Frem og tilbake med to vedtak i bystyret. Men hva er et vedtak verdt? undrer Budal resignert.

Hun likte ikke at budsjettforhandlingene mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet brøt sammen i går ettermiddag. Nå har bystyret vendt seg mot Ap, og de stoler hun ikke på i denne saken.

— De har sagt nei før. Det spørs om dette henger i en tynn tråd, sier Budal. Hun synes hele saken minner mye om en såpeopera.

— Vi planlegger ukens middager bedre enn kommunen greier å planlegge dette, sier hun.

Håndverkere i sving

Da BT gjestet Eventyrskogen skole i går, var en hel gjeng med håndverkere i gang med å sluttføre skolebygningen.

— Vi har fått beskjed om at det skal være skole her. Men i det siste har vi hørt rykter om at det skal være barnehage, sier elektrikeren Stig Aardal, og virker litt oppgitt.

Dagfinn Øvrebotten er forretningsfører for Sudmannske stiftelse. Øvrebotten er til daglig direktør for Bergen Bygg og Eiendom (BBE), et organ i Bergen kommune, som leier bygget. Han understreker at han har vært leder for stiftelsen i 20 år, lenge før han ble ansatt i BBE, og at han har erklært seg inhabil i denne saken.

— Bergen kommune kommer ikke ut av denne leieavtalen de første fire årene. Skal de fremleie bygningen til eventuelt en privat barnehage for å spare leieinntektene, må vi gi dispensasjon til det. I praksis skulle ikke det by på noe problem, tror Øvrebotten.

BYGGER FOR NEDLEGGELSE: Elektriker Stig Aardal) fra Service-Elektrikeren var sammen med flere andre håndverkere i full sving med å ferdiggjøre Eventyrskogen skole i går ettermiddag.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN