De første studentene er imidlertid allerede på plass ved det nye skolesenteret ved Sturup flyplass utenfor Malmø. Der skal man utdanne og dermed løse det akutte behovet for flere operative flygeledere, flygelederfullmektiger og AFIS-personell de nærmeste årene.

— Dette er et flott eksempel på skandinavisk samarbeid, sier den nyvalgte styrelederen for skolen, Oddvar Maudal. Han er konstituert direktør for flysikringstjenesten i Avinor. Maudal hevder at de skandinaviske landene når får et felles skolesenter med høy faglig kompetanse, som skal gi både grunnutdanning og etterutdanning innen flysikringstjenesten.

— Skolen gjør at de skandinaviske landene nå kan tilpasse utdanningen av flysikringspersonell til våre egne behov. Den vil uten tvil bidra til å videreutvikle et felles nordisk arbeidsmarked for lufttrafikktjeneste, sier Maudal.