Petter Hellesen overtok denne uken som ny sjef for Marinejegerkommandoen (MJK) som består av kongeriket Norges mest håndplukkete og veltrente soldater.

Marinejegerne er en del av Forsvarets spesialstyrker. De fleste av dem har tjenestegjort i flere utenlandsoperasjoner, blant annet i Afghanistan. Soldatene er omspunnet av stor grad av mystikk og hemmelighold. Bare den nærmeste familien vet hva de driver med, og hvor de er.

Sikkerheten avgjør

— Av hensyn til deres egen sikkerhet må det være slik, sier den sjefen for marinejegerne, kommandørkaptein Petter Hellesen. Han avløser Tom Robertsen, som har hatt kommandoen over dem i fire år.

Det gis ytterst sjelden anledning for media til å intervjue marinejegerne. Når det en sjelden gang skjer, er det aldri med fullt navn. Eventuelle bilder må tas slik at identiteten deres ikke blir avslørt. Og ingen i Forsvaret vil røpe hvor mange de er, bare at det dreier seg om et tresifret antall, altså noen hundre.

Kommer fra «gulvet»

Men i dag var det sjefsskifte i det militære treningsanlegget på Haakonsvern. Petter Hellesen har selv sin bakgrunn blant marinejegerne, selv om han i det siste har tjenestegjort i utlandet og utenfor avdelingen.

— Jeg håper at min brede erfaring fra nettopp marinejegerne, men også utenfor avdelingen, er en god ballast å ta med seg inn i den nye stillingen min, sier Hellesen.

Det var mye støy i fjor da forsvarssjefen gikk inn for å samle marinejegerne og soldatene fra Forsvarets spesialkommando i under felles ledelse. Soldatene i sistnevnte avdeling har hovedsaklig sitt utspring fra Hæren.

Ser fremover

— Mitt inntrykk er at støyen nå er et tilbakelagt stadium, og at alle nå fokuserer på en best mulig fremtid, sier kommandørkaptein Petter Hellesen.

Enkelte fryktet at marinejegerne skulle miste sin tilknytning til Haakonsvern da soldatene ble samlet i en enhet. Det har ikke skjedd.— Det er viktig for alle at marinejegerne beholder sin maritime kompetanse i Bergens-området, understreker den nye sjefen for Norges fremste frontsoldater.