Torsdag skal nemlig havnerådet møtes for å treffe endelig beslutning om konstitueringen.

– Det er havnerådet som har fullmakt i slike saker. Det får bli opp til dem om de vil videreføre konstitueringen, sier Glambek.

Hun er i dag ansett som spesialrådgiver i Bergen kommune, og har lang erfaring blant annet som HR-direktør i kommunen og personalsjef i Universitetet i Bergen.

– Dobbeltrolle

Enkelte medlemmer i Havnerådet fryktet at Gunnar Bakke selv skulle ta over oppgaven som havnedirektør etter at Gunvald Isaksen trakk seg på torsdag. Flere mente ordføreren ville komme i en dobbeltrolle, blant annet i forhold til striden om hvem som eier kaiene og hvor fremtidens godshavn skal ligge.

— Det har aldri vært på tale at jeg skulle bli havnedirketør. Det jeg sa var at jeg var beredt til å ta ansvar for situasjonen som styreformann. Vi har jobbet med Eli Glambek som den mulige løsningen hele tiden, sier Bakke.

Mathias Furevik (Rødt) mener den samme innvendingen gjelder for Glambek, som er ansatt i Bergen kommune.

– Havnevesenet og Bergen kommune har ikke felles interesser, og det er mange andre kommuner i havnerådet. Det hadde vært bedre å hyre inn en konsulent utenfra, som var helt uhildet, mener Furevik.

Uansett ny direktør

Glambek mener en eventuell dobbeltrolle ikke blir noe problem.

– Dersom konstitueringen blir forlenget, ser jeg for meg å søke permisjon fra kommunen. Da vil min lojalitet selvsagt ligge hos havnevesenets og dets organer. Uansett blir jeg ikke sittende så lenge at det vil skje de store tingene, sier Glambek.

Det skal uansett ansettes en ny, fast havnedirektør i løpet av våren. Seks kandidater gjenstår, og havnestyret håper å kunne presentere sin kandidat for havnerådet i løpet av februar.