Den høytidelige seremonien fant sted på Appellplassen på Haakonsvern i strålende sol. Forsvarssjef Sverre Diesen var kommet ens ærend fra Oslo for å lede det hele. Han innledet med å takke generalinspektør Jan Eirik Finseth for hans innsats i fem år.

– Finseth har ledet et omfattende moderniseringsprogram for Sjøforsvaret og Kystvakten og tilpasset det en ny og strammere virksomhet. Han har utvidet samarbeidet med de allierte, særlig Storbritannia og Nederland, vært idérik og handlekraftig og gjort et svært godt arbeid, sa Sverre Diesen.

Han opplyste at Jan Eirik Finseth nå går inn som sjef for Forsvarsstaben og stedfortreder for Forsvarssjefen.

– Sjøforsvaret er de siste år betydelig styrket på den materielle siden. Vi har fått nye fregatter og nye MTB-er. Tjenesten på Svalbard er sikret nye helikopter. Vi har en liten, men kvalitativ god marine. Flere tusen godt kvalifiserte medarbeidere er vår styrke, sa Haakon Bruun-Hanssen da han overtok.

Han opplyste at han vil ta godt imot de nye fartøyene, styrke de operative enheter og styrke trivselen.

– Menneskene er vår viktigste ressurs. Jeg vil kjempe for å beholde hver og en av dere, sa Bruun-Hanssen.

RUNE BERENTSEN