For et knapt år siden sa fylkesutvalget nei til å bevilge penger til prosjektet «Spontan samkjøring». Onsdag sa et enstemmig fylkesting ja til en ny vurdering av prosjektet, etter forslag fra Senterpartiets Jostein Ljones

Håpet på penger

— Vi tror at det å få flere til å kjøre sammen er en viktig løsning for å få ned trafikken i de store byene. Derfor vil vi har vurdert saken på ny. Det fikk vi hele fylkestinget med på.

Statens vegvesen region vest startet prosjektet Spontan Samkjøring. Prosjektet skal kombinere samkjøring i bil med sanntidsinformasjon om buss og taxi.

— Da kan den som skal reise sende ut en forespørsel om tur mellom to steder, og bli varslet om hva som kommer først på holdeplassen, en privatbil, en buss, eller en drosje, forklarer prosjektleder Arild Eggen.

Senterpartiet har hatt kontakt med prosjektet og har fått troen på løsningen.

— Jeg hadde håpet på noen enda mer forpliktende i fylkestinget, gjerne en bevilgning, men jeg forstår at dette må utredes først, sier Ljones.

Bedre luftkvalitet

Eggen er svært glad for at fylkestinget vil se på prosjektet på ny. Han mener samkjøring er helt nødvendig om man skal kunne klare å ta unna den voldsomme økningen i reisebehov som Bergen vil se de neste 20 årene.

—  Vi forventer en trafikkøkning på 40 prosent, mye av denne kan tas gjennom flere kollektivreiser og mer sykling, men fortsatt står det igjen en betydelig andel som må transporteres og som ikke kan reise kollektivt. For dem kan samkjøring være løsningen.

Det er et stort uutnyttet potensial i de mange privatbilene som kjøres til og fra jobb. I dag sitter det i gjennomsnitt 1,15 personer i hver bil i rushtrafikken. Øker andelen til 1,40 reduseres rushtrafikken med nærmere ti prosent. Reduksjonen i utslippene, dersom belegget på alle bilturer i hele landet øker tilsvarende, er formidabel:

  • 468.000 tonn CO2
  • 997.800 kg NOx
  • 55.800 kg PM10 (svevestøv) Eggen håper at en fullskala samkjøring er i gang fra våren 2014.

Har du tro på kompiskjøring? Si din mening i kommentarfeltet!

BESTILL BIL: Ved hjelp av mobilen kan du avtale kompiskjøring med fremmede.
HENTMEG.NO