— Så langt har departementet opptrådt med verdighet og fulgt lovens bokstav. Nå gjenstår det å se hvordan den individuelle behandlingen av kravene kommer til å bli, sier Jan Hansen, som har tatt initiativet til å organisere et massekrav mot staten. Han er selv barnehjemsbarn med en fortid fra Garnes guttehjem på 1960-tallet.

Stress

De 40 tidligere barnevernsbarna er alle godt voksne mennesker som har fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PTSD) etter vonde opplevelser og mishandling på barnehjem.

Mange av dem har fått utbetalt erstatningsbeløp tidligere, men hver av dem krever nå 500.000 kroner ekstra som kompensasjon for ettervirkninger som de fortsatt sliter med, men som først er klarlagt lenge i ettertid.

Domstolene har så langt møtt de fleste krav fra tidligere barnevernsofre med lov om foreldelse etter 20 år. Barnehjemsbarna, hvis historie går helt tilbake til 50 og 60-tallet, mener at loven om foreldelse ikke kan brukes når den skadelidte ble påført skaden før fylte 18 år. De viser også at til at soldater som er blitt påført langvarige stresslidelser etter krigshandlinger i utenlandstjeneste, har fått opphevet bestemmelsene om foreldelse.

440 har fått penger

440 personer har tidligere fått utbetalt erstatninger i varierende størrelse fra Bergen kommune etter at det ble avslørt at mange barn som hadde bodd på flere av byens barnehjem fra femtitallet og oppover var blitt utsatt for mishandling og overgrep. Gjennomsnittlig erstatningsbeløp var på 184.000 kroner. De fleste mottakerne mente dette var et altfor beskjedent beløp.

Kravene som nå foreligger, reises mot staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Statsråd Audun Lysbakken har foreløpig ikke lovet noe mer enn at man skal se på saken, og at kravene skal bli behandlet individuelt.