Bachelorstudentene i human ernæring ved Universitetet i Bergen (UiB) fikk seg en overraskelse da de skulle ta eksamen i faget «Analysemetoder i ernæring» i vår.

— To av oppgavene var utenfor pensum. Det gikk ikke an å finne svar verken i pensumbøkene eller forelesningsnotatene.

Det sier Kristin Solheim Hustad, tillitsvalgt for de 16 studentene som tok eksamen. Snittkarakteren på kullet ble D og beste karakter C. Vegard Lysne, som også tok faget, forteller at det var flere som reagerte sterkt på hvordan eksamen var utformet.

— Vi bestemte oss med en gang for å skrive en felles klage, sier han.

Fikk medhold

Kristin Solheim Hustad sammenfattet en klage sammen med medstudentene, og sendte den til Per Bakke, instituttleder ved institutt for indremedisin. Han ga studentene medhold.— Da vi så på dette og snakket med den ansvarlige måtte vi erkjenne at studentene hadde rett og at oppgavene var på siden.

Bakke sier feilen skyldes en svikt i rutinene. Faget hadde flere forelesere, men ikke alle leste gjennom eksamensoppgavene før de ble gitt studentene.

— Det som skjedde var at vi hadde en ny ansvarlig for programmet, og han gjorde en feil. Han leste oppgavesettet, men ikke gjort grundig nok. Det man skulle gjort var å gi oppgavesettet til alle foreleserne for sjekk, sier Bakke.

Reagerer

Dermed ble de to spørsmålene tatt ut av eksamen, og sensur gjennomført på nytt, men det resultat at de fleste karakterene gikk opp. Dette fikk imidlertid ikke bachelorstudentene i human ernæring vite noe om fra universitetet.

— Vi har ikke fått noe formelt svar på klagen. En student oppdaget ved en tilfeldighet at karakteren hennes hadde endret seg da hun sjekket på nett, og det viste seg at dette gjaldt de fleste, sier Hustad.Vegard Lysne synes studentene har blitt dårlig behandlet i denne saken.

— Jeg reagerer spesielt på at vi ikke har fått noe svar på klagen. Vi i klassen har snakket mye om dette, sier han.

Per Bakke beklager det som har skjedd og sier de har endret rutinene som følge av problemene på eksamen.

— Det er klart det er beklagelig at dette skjedde. Vi har tatt lærdom og gjort det til en rutine på alle emner at oppgavesettet skal leses av alle foreleserne slik at noe slikt ikke skal skje igjen, sier han.

Si din mening i kommentarfeltet under!